Az Európai Parlament a világ egyetlen közvetlenül választott, többnemzetiségű és többnyelvű parlamentje. Emellett az Európai Unió egyetlen választott testülete is. Az EP a Miniszterek Tanácsa és az Európai Bizottság mellett az EU legfőbb szerve, egyetlen parlamentáris testülete, amely körülbelül 496 millió uniós állampolgárt képvisel.
Miért hívjuk parlamentnek?

Az uniós állampolgárok minden ötödik évben közvetlenül, általános választójog alapján választják meg az EP képviselőit. Ezt követően az „eurohonatyák” pártfrakciók (politikai csoportok) szerint különülnek el egymástól, feladatuk a választópolgárok egészének demokratikus képviselete.A nemzeti parlamentekhez hasonlóan az EP fő feladata a
jogszabályalkotás és az ellenőrzés: részt vesz az EU törvényhozási folyamatában, és figyelemmel kíséri az Európai Bizottság, mint végrehajtó szerv tevékenységét.Az EP belső munkamegosztását tekintve is sok szempontból ugyanúgy működik, mint egy nemzeti parlament. A plenáris ülések között itt is szakbizottságokban zajlik a munka, amelyeken a frakciók által képviselt vélemények alapján alakítják ki az álláspontokat. Az Európai Parlament munkáját is házelnök irányítja.

Miért más, mint egy nemzeti parlament?

Az EP-ben mind a 27 tagállam képviselői helyet foglalnak, de elsősorban nem a tagállami érdekeket képviselik, hiszen az a tagállamok minisztereiből álló Tanács feladata. Az EP fő feladata a jogalkotás, de nem kizárólagos döntéshozó, a Miniszterek Tanácsával együtt alkotja az unió törvényhozói hatalmi ágát. A nemzeti parlamentek jogszabályalkotó hatáskörének egy részét nemzeti szintről az EU szintjére ruházták át, de a törvényhozói jogköröket elsősorban nem a demokratikusan megválasztott Parlament, hanem a tagállamok érdekeit képviselő Tanács birtokolja. Ráadásul az EP törvényjavaslatot sem tehet önállóan, ez a Bizottság joga.Az EP hatáskörét az utóbbi évtizedekben folyamatosan növelték a jogszabályalkotásban. A döntések nagyobb hányadában a képviselők mára már jogot nyertek arra, hogy véleményükkel módosítsák vagy akár el is vessék a Bizottság és a Tanács előterjesztéseit. Mégsem az uniós polgárok által megválasztott testület alkotja kizárólagosan a jogszabályokat az EU-ban, ahogy teszik ezt az egyes államokban a
nemzeti parlamentek.

Az EP tagjai: nemzetet és frakciót is képviselnek

A képviselő működéséhez a tényleges keretet az a politikai frakció képezi, amelynek az EP-ben tagja. De emellett mindenki figyelembe veszi országa nemzeti érdekeit, illetve a választókörzete érdekeit is.közben mindegyik képviselő fokozatosan beletanul abba, hogy az EU-intézmények döntéshozatalában a Parlament álláspontját képviselje a többi intézménnyel szemben. Nincs szabály arra, hogy mikor melyik érdeket kell szem előtt tartani, csak a szokásjog és az országonként változó munkamódszer befolyásolja azt. A tapasztalat azt mutatja, hogy amikor valamely kérdésnél meghatározóbbak az ideológiai, értékvonalak mentén formálódó megfontolások, ott mindenki inkább pártszínei szerint szavaz. Ha viszont felmerül egy tagállam nemzeti érdekeit közvetlenül és meghatározó módon érintő kérdés, akkor a képviselők hajlamosabbak inkább a nemzeti érdekek
alapján szavazni, bárhol is üljenek.

Az Európai Parlament fő funkciói

Az Európai Parlament nem alkothat önállóan törvényt, de módosíthatja vagy megvétózhatja azokat számos politikai területen.Az EP felügyeli az Európai Bizottság munkáját, jóváhagyja az elnök és a testület kinevezését, és bizalmatlansági szavazással visszahívhatja. Az EP demokratikus felügyeletet gyakorol az EU tevékenysége, különösképpen a Bizottság felett. A Parlament további demokratikus ellenőrzést gyakorol az állampolgároktól érkező petíciók vizsgálatával, illetve vizsgálóbizottságok felállításával is. Továbbá ellenőrzi az EU
költségvetését. Az EP leghatékonyabb fegyvere a közösségi költségvetés és zárszámadás jóváhagyása, az nem léphet addig hatályba, amíg a Parlament elnöke aláírásával jóvá nem hagyja. Az EP nevezi ki az Európai Ombudsmant.

Hogyan képviselhetik a megválasztott képviselők a magyar érdekeket?

A tényleges képviselői munkát mindenki csakis pártcsatornákon keresztül tudja végezni. Ha egy magyar képviselő egy magyar álláspontot szeretne érvényesíteni az EP-ben, erre egyetlen lehetősége van: rávenni politikai frakcióját, hogy karolják fel a felvetését, és jelenítsék meg az EP-szakbizottsági, majd a plenáris vitáiban, mint frakcióálláspontot.

Az Európai Parlament sikeressége

Az Európai Unió történetében a leglátványosabb „karriert” befutott intézmény a mai Európai Parlament. Megalakulásakor csupán a nemzeti parlamentekből delegált tagokkal rendelkezett, és hosszú éveken át jogi következmények nélkül járó, a többi intézményre kötelezettséget alig jelentő konzultációs, véleményező lehetőséggel bírt.Innen jutott el odáig, hogy mára már a tagjait közvetlenül választják, és az európai uniós jogszabályok mintegy 80 százaléka meg sem születhet az EP valamilyen formájú egyetértése nélkül.

Felvidék Ma, fn.hu, VZS