Mint minden évben, az idén is felcsendült a Gaudeamus igitur és a Ballag már a vén diák a Vámbéry Ármin Gimnázium negyedikes, végzős diákjainak az ajkán. Az idén 129 diáktól vettek búcsút nemcsak az iskola tanárai, hanem a gimnázium többi tanulója is. A végzősöket Zirig Ferenc igazgató indította útjukra.
Öt végzős osztály 129 diákja mondott köszönetet az iskola vezetésének és a tanároknak a gimnázium udvarán megtartott ünnepség alkalmával. Egy osztálynyi fiú és lány nyolcosztályos gimnáziumot végzett, ők már ötödikes koruktól gimnazistáknak mondhatták magukat. A maradék négy osztályt pedig a négyéves tagozat adta.
Az eredményes diákokat az idén is megjutalmazták. Az osztályközösségen belül minden osztálynak legalább a harmada kapott jutalomkönyvet. De a legjobbakat a ballagási ünnepségen a szülők és a diáktársak előtt az osztályfőnökök javaslatára külön dicséretben és jutalomban is részesítették. Egy diák pedig, aki tovább öregbítette az iskola hírnevét és a legtöbbet tett ezért, megkapta az igazgató különdíját. Az idén ebben az elismerésben Öllös László részesült, aki a hazai és nemzetközi matematika és természettudományi versenyen képviselte a Vámbéry Ármin Gimnáziumot. Nemcsak sikerrel szerepelt, hanem több alkalommal meg is nyerte azokat.

Zirig Ferenc igazgató javaslatára a végzős osztályok diákjai, hagyományteremtően, fákat is ültettek. Erre viszont az ünnepre való tekintettel nem most, hanem egy héttel korábban került
sor. Az iskola belső udvarán szeretnék kialakítani a ballagók sétányát, ami, ha majd idővel megtelik fákkal, a jövőben tovább folytatódik a külső területen.
Az igazgató elmondása szerint azért vezette be az idén ezt a hagyományteremtő szokást, mivel matematika-biológus szakosként úgy véli, hogy az egyik legszebb dolog az életben a faültetés. Úgy tudja, hogy aki már ültetett életében egy fát, az már nem élt hiába. A fákat egyelőre egy zöld szalaggal jelölték meg. Ezeken szerepel az osztály névsora és a tanulmányok befejezésének időpontja. A jövőben készítenek egy fémtáblát is, amelyet a fa mellé helyeznek el, emlékeztetőül az utókornak.

A többi középiskolában holnap búcsúztatják a hamarosan a zöld asztal előtt álló diákokat. A gimnáziumban viszont azért egy nappal korábban került sor erre az eseményre, mert többen holnap Magyarországon érettségiznek, megelőzve ezzel az itthoni érettségi vizsgát, amelyre másfél hét múlva kerül sor. Az anyaországban érettségizők így kívánnak magasabb pontszámot elérni, hogy könnyebben bejussanak az ottani egyetemekre.

A most ballagó diákok igazi megmérettetésére viszont május 18-án kerül sor az érettségi vizsgán.

Felvidék Ma, sk