2009. június 6-án európai parlamenti választásokat tartanak Szlovákiában. A Magyar Koalíció Pártja 5-ös számú képviselőjelöltje Hodosy Szabolcs, aki az alábbiakban mutatkozik be:

„25 éves jogász vagyok Dunaszerdahelyről. Felmenőimet tekintve apai oldalról tősgyökeres hodosi Hodosy (és Karácsony) család sarja vagyok, anyai oldalról pedig pódafai (Kovács) és bősi (Csörgő) kötődéseim vannak. Tanulmányaimat Dunaszerdahelyen, ill. Pozsonyban végeztem, ahol jogi diplomát szereztem a Comenius Egyetem Jogtudományi Karán. Egyetemi éveim alatt (részben már a gimnázium alatt is) aktívan bekapcsolódtam az országos diákéletbe, előbb a Werbőczy István Klub elnökeként, aztán a Diákhálózat oktatásügyi alelnökeként. A VIA NOVA – ICS alakításakor is igyekeztem hasznossá tenni magam, illetve 2007-ben részt vettem az alapszabály kidolgozásában, később kidolgoztuk a Szervezési Működési Szabályzatot is. Talán ennek eredményeként is az ICS Konferenciáján megválasztottak az VIA NOVA – ICS ügyvezető alelnökévé. 2007-től az MKP országos szerveiben is jelen vagyok, konkrétan az Országos Alapszabály-felügyelő Bizottságban és a Jogi és Legiszlatív Bizottságban. Mindemellett próbálok időt szakítani a munkámra, szakmai továbbképzésemre és nem utolsó sorban szűkebb pátriám – Dunaszerdahely és környéke lakosainak, közösségének, illetve akár volt (kitelepített) lakosainak megsegítésére. Elsősorban a földügyekről van szó – nevesítetlen, illetve rendezetlen (nem hagyatékolt, nem azonosított tulajdonú) földek nevesítéséről, a jogos örökösök megkereséséről és utána a hagyatékátadó eljárás lezártával a hagyaték átadásáról. Másodsorban megemlíteném a Nagyszombat Megyei Önkormányzat vagyonkezelési bizottságát, amelynek tagja vagyok, s ahol a megye vagyonának kezelését próbáljuk, többedmagammal, a megyei magyar közösség érdekeit szem előtt tartva, javaslatokkal és véleményekkel alakítani. Párszor már megfogalmazódott bennem, illetve a család féltő szeretete már szóvá tette, hogy túl sok mindennel foglalkozom. Lehet, hogy így van, de a személyes meggyőződésem az, hogy ott és úgy segítem felvidéki magyar közösségemet, ahogy és ahol csak tudom. Ez a közösség biztosította számomra az anyanyelven való tanulás lehetőségét, szakmai fejlődést, öntudatosságot, s mivel anyagias társadalomban élünk, ne feledkezzek meg róla – a szülőföldi ösztöndíj lehetőségét, a Selye János Kollégiumot. Úgy vélem, e nevelő és odaadó szeretet viszonoznom kell. Mivel most, az MKP ellenzéki éveiben még nagyobb szükség van magyarságunk megőrzésére, illetve eddigi jogaink biztosítására. Remélem, amit teszek nem csak szerintem helyes, hanem másoknak is haszna van belőle. Minden közösségben szükség van az érdekek megfelelő képviseletére, s maga a közösség összekovácsolására. Nagyapám nagyon jó példával szolgált nekem, ugyanis ácsmesterként a falu, illetve a járás lakosságát szolgálta. A környéken mindenki ismerte Dezsi bácsit, akit bármikor leakaszthattak a szögről, hívattak segíteni, fusizni. A tiltott időkben segítette református egyházát Hodoson. Helytállásáról többször is tanúbizonyságot tett. Szeretném én is — talán más eszközökkel, más helyen és egy újabb korban, de mindenképpen — segíteni és szolgálni felvidéki magyar közösségemet, melynek bizalma kötelez.”


Letölthető Hodosy Szabolcs szórólapja ITT.


Hodosy Szabolcs MKP-s honlapja ITT.


Hodosy Szabolcs saját honlapja ITT.