Tegnap, 2009. június 28-án tartotta Szencen a Magyar Koalíció Pártja Pozsonyi Kerületi Tanácsa kibővített ülését, amelyen nyilakozatot fogadott el a párton belül kialakult helyzetről és a megyei választási felkészülésről. A nyilatkozatot szerkesztőségünknek is eljutatták, amit az alább teljes egészében közlünk.

 

A Magyar Koalíció Pártja Pozsonyi Kerületi Tanácsa kibővített ülésének nyilatkozata

A Magyar Koalíció Pártja Pozsonyi Kerületi Tanácsa szenci ülésén 2009. június 28-án a megbízott kerületi elnök, Duray Rezső ismertette a koalíciós tárgyalások eddigi menetét, mely szerint esély van arra, hogy ismét létrejön egy széles jobbközép koalíció a megyén belül. A képviselők beszámoltak a megyei ülésen történekről, és tájékoztatták a jelenlévőket az új választási körzetek kialakítását illetően is.

A Kerületi Tanács tagjai egyben sajnálattal vették tudomásul, hogy a párt fennállásának 11. évében önös érdekeket követve néhány tag úgy döntött, búcsút int az eddigi közös politizálásnak. A magyarság egységének megbontása a felvidéki emberek szemében a cserbenhagyást jelenti, csalódást okozva ezzel azoknak, akik hittek a magyar egység erejében, hittek abban, hogy sikeresek csak együtt lehetünk. A peremvidéken élők, ahol a magyarság számaránya alacsony, ahol minden nap a magyarság megmaradása a tét, még inkább érezzük ezt, hiszen tudjuk, hogy Pozsony megyében is csak akkor lehetünk erősek, ha egységesen lépünk fel.

Mi az MKP tagjai, a megyei választások kapcsán sajnálattal vettük tudomásul azt is, hogy a velünk egy koalícióban induló képviselők (az SDKÚ-DS korábbi tagjai) a koalíciót hátba támadva, a magyarság érdekeivel szemben dolgozták ki a megye választási körzetek felosztását, mely rendkívül hátrányos az itteni magyarság számára. A magyarok által leginkább lakott Szenci járást 4 körzetre osztották, Pozsonypüspökit, Vereknyét és Rózsavölgyet pedig szintén felosztották. A felosztásnak köszönhetően előfordulhat az a sajnálatos tény, hogy a magyar párt képviselői nem jutnak mandátumhoz a megyei közgyűlésben, mert a területeket szándékosan a nemzetiségi arányokat figyelmen kívül hagyva határozták meg. A javaslatot kidolgozó Pozsony megyei alelnököt, Martin Kurucot, aki egyben parlamenti képviselő is, most az MKP-ból kiválók frakciójuk alelnökének szeretnék megválasztani a szlovák törvényhozásban, semmibe véve ezzel a szlovákiai magyarság érdekeit.

A Magyar Koalíció Pártjának a Pozsony megyei választásokon való sikeres szereplésért már most meg kell dolgozni. Erre szolgálnak az éppen folyó koalíciós egyeztető tárgyalások, ahol célunk, hogy az MKP, az SDKÚ-DS, a KDH és az OKS mellett jó pozíciókat harcoljon ki.

Kérésünk, hogy azok a képviselők és tisztségviselők, akiket a Magyar Koalíció Pártjának listáján választottunk, tegyék lehetővé, hogy azok képviseljenek bennünket a törvényhozásban és az önkormányzatokban, akik a párt tagjai. A pártot megbontóknak nincs erkölcsi joguk arra, hogy egy más pártot képviselve rólunk döntsenek. Az ilyen embereknek nincs joguk képviselni a felvidéki magyarságot!

Az MKP továbbra is a választók érdekében kíván tevékenykedni!

Szenc, 2009.06.28.