Négyből három szlovákiai pedagógus úgy érzi, hogy hiányzik a megfelelő motivációja ahhoz, hogy javítson tanítási gyakorlatán, mialatt a tanulók rossz magatartása ötből három iskola esetében jelentősen rontja a pedagógusi munkát. Mindez abból a felmérésből derült ki, melyet az OECD készített az Európai Bizottság támogatásával. A felmérést 23 országban végezték el. Ezek közül Bulgáriában és Lengyelországban a legkevésbé pesszimisták, de az ottani pedagógusok több mint fele szintén nem találkozott olyan külső motivációval, mely az eddiginél is jobb munkára ösztönözné őket. Észtország, Spanyolország, Olaszország és Szlovákia azon országok kategóriájába tartozik a felmérés alapján, ahol a motiváció nagyon alacsony fokot ér el és ahol általánosan elterjedt az a nézet, hogy a tanulók viselkedése jelentősen rontja a tanítás minőségét. Ráadásul a megkérdezett pedagógusok 38 %-a olyan iskolában tanít, ahol kevés a szakképzett pedagógus. Míg Lengyelországban csupán az iskolák 12 %-át érinti a kvalifikált pedagógusok hiánya, addig Törökországban ez az arány 78 %.

Felvidék Ma, HN, tt.