A csángók legnagyobb szervezetének – a Moldvai Csángómagyarok Szövetsége (MCSMSZ), www.csango.eu) – nyílt levelet intézett 27 csángó származású értelmiségi.

A moldvai csángómagyarság érdeke az összefogás. Összefogás nélkül ez az egyre csökkenő lélekszámú közösség nehezebben őrizheti meg gyökereit. Az összefogás feltétele pedig, hogy a döntéshozatalban mindenki részt vehessen a demokrácia szabályainak megfelelően.

A Moldvai Csángómagyarok Szövetségének 2009. évi tisztújító közgyűlésén április 26-án több százan, talán nem túlzás kijelenteni, hogy több mint fél ezren jelentek meg.
Véleményt mondani és döntést hozni érkeztek. A pirkadattól alkonyatig dolgozó moldvai ember egy gyönyörű napsütéses ünnepnapot veszített el helyette.

A felületesen, gondatlanul szervezett 2009. április 26.-i sikertelen közgyűlés jelentős anyagi kiadásokkal járt, úgymint a helyiségbérlés, a tagok buszos utaztatásai, kommunikációs költségek, stb. Kérjük az erről szóló elszámolás közzétételét. Ezek a feleslegesen kiadott pénzek felesleges elköltése a magyar állam, illetve a keresztszülők és más szponzoroknak az oktatásra és működésre adott támogatásból történt, ami a jelenlegi Romániai és Magyarországi rossz gazdasági helyzetben különösen súlyos veszteség és nem valószínű, hogy pótolható külső forrásokból.

Az elnökség kudarcot vallott, a veszteségek azonban minden csángót érintenek.
Egy újabb – az áprilisi szervezéshez hasonló – sajnálatos esemény elkerülése érdekében felhívjuk a tisztelt elnökséget, hogy

gondoskodjanak minden MCSMSZ tag értesítéséről a megismételt tisztújító közgyűlés időpontját és helyét illetően,
tájékoztassák a szervezet tagjait a tervezett napirendi pontokhoz kapcsolódó tervezetekről, amik elengedhetetlenek felelős döntések meghozatalához,
biztosítsák minden hozzászólónak a lehetőséget ahhoz, hogy álláspontját méltósággal kifejthesse: gondoskodjanak a megfelelő technikai feltételekről.

A Moldvai Csángómagyarok Szövetségének vezetősége úgy döntött, hogy 2009. június 14. napjára hívja össze a megismételt tisztújító közgyűlést.

Az előzmények ismeretében tisztelettel kérjük a nagyra becsült oktatókat, tanárokat, hogy segítőkészségüket az összefogás, az együttműködés szolgálatába állítsák.

Kérjük az MCSMSZ vezetőségét, hogy rendezzék a szövetség mulasztásait: helyezzék át a szervezet székhelyét Bákóba, és jegyezzék be az elnök személyét a bíróságon!

Kérjük támogatóinkat, határolódjanak el azoktól, a külső személyektől, akik támogatói köntösbe bújva – és ezzel a tisztességes, jó szándékú támogatókat is nem óhajtott helyzetbe hozva – erősítik az MCSMSZ-ben folyó összekülönbözéseket. Kérjük – akár jelenlétükkel is – támogatásukat ahhoz, hogy június 14-én egy tisztességesen és etikusan végigvezetett közgyűlésen válasszuk meg a szervezet vezetőségét, és döntsünk a szervezetben tervezett változtatásokról.

Történelmi időket élünk, történelmi a felelősségünk: új alapokat fektetünk.
Viselkedjünk és cselekedjünk úgy, hogy utódaink büszkén emlékezzenek meg a Moldvai csángómagyar elődjeikről, vagyis a Mi újkori újjászületésünkről.

1. Tímpu Ferenc Budapest- Diószén
2. Istok György Klézse
3. Bilibok Jenő Pusztina – Budapest,
4. Bogdan Tibor Magyarfalu – Budapest
5. Gyurka Valentin Külsörekecsin
6. Istok Angela Klézse
7. Istok Pali Klézse – Budapest
8. Benke Paulina Somoska
9. Barnat Adrian Pusztina
10. Bogdán – Gitu Klára Magyarfalu
11. dr.Kotyis Mihály Somoska
12. Maties Monika Pusztina – Budapest
13. Benke Pavel Somoska
14. Nisztor Demeter Pusztina
15. id. Istok Pável Klézse
16. Barnat Simona Pusztina
17. Trunchi Péter Külsörekecsin – Nagyenyed
18. Petrás Robert Diószen – Pomáz
19. Róka Szilvia Trunk
20. Szőcs Anna Budapest – Pusztina
21. Szarka Felicia Kűlsőrekecsin
22. Timpu Sztelián Budapest – Diószén
23. Benke Gratzy Somoska – Gyöngyös
24. Tímpu Krisztián Budapest- Diószén
25. Istok Bálint Klézse
26. Demse Márton Klézse – Budapest
27. Fociorus Cristian Pusztina

Felvidék Ma, ddg