A Szlovák Értelmiségiek Kongresszusának (KSI) SNS- és HZDS-közeli tagjaival találkozott kedden Miroslav Lajčák szlovák külügyminiszter,ahol Szlovákia és Magyarország viszonyáról tárgyaltak.
“A KSI a találkozón kifejezte készségét, hogy hozzájáruljon a jószomszédi kapcsolatok fejlesztéséhez Magyarországgal, amit Miroslav Lajčák miniszter üdvözölt. A felek ugyanakkor megállapodtak a további együttműködésben és a szakmai ismeretek cseréjében” – áll a találkozóról kiadott rövid külügyi közleményben. Ugyanakkor a találkozón Ladislav Deák és Anton Hrnko történészek, illetve Drahoslav Machala író és publicista vettek részt. Könyveiben és a sajtóban megjelent írásaiban mind a három szlovák értelmiségi a múltban éles magyarellenes álláspontot képviselt.

Ladislav Deák meg van győződve arról, hogy Magyarország továbbra is a magyar-szlovák határ megváltoztatására törekszik. Ez különösen az 1989-es rendszerváltás utáni magyar politikára érvényes. A történész – akárcsak Ján Slota, a Szlovák Nemzeti Párt (SNS) vezetője – felülvizsgálná a szlovák-magyar alapszerződést, mert szerinte az Szlovákiára nézve kedvezőtlen. Az SNS-képviselő és könyvkiadó, Sergej Chelemendik internetes oldalán – www.chelemendik.sk – a szlovák-magyar kapcsolatokkal foglalkozó cikkében például azt állítja, hogy a kommunizmus bukása „Magyarország számára hatalmi törekvést és új történelmi lehetőséget hozott, amelyre a magyar politika már Trianon óta várt.” Deák szerint Magyarország ellene volt Csehszlovákia felosztásának, mert Prágától nagyobb engedményeket várt ezen a téren. „A Nyugaton nagy igyekezettel és céltudatosan kialakított és szerteágazó magyar lobbinak köszönhetően, továbbá a magyar politikai körök kijelentései és intenzív propagandája alapján olyan képet sikerült kialakítani Magyarországról a külföld előtt, mint olyan országról, mely a legstabilabb posztkommunista állam. Olyan ország, mely gyorsan demokratizálódik, nem szenved belpolitikai problémáktól, mialatt a kormánynak világos elképzelései vannak az ország gazdasági átalakítására és a nyugat-európai struktúrákba való beilleszkedésére vonatkozólag. Ezen okokból kifolyólag Magyarország fenntartotta magának a jogot arra, hogy az integrációs folyamatok centrumává váljon” – írja Deák.

Anton Hrnko a múltban a nacionalista SNS parlamenti képviselője volt, s publicisztikájában élesen támadja a szlovákiai Magyar Koalíció Pártját és a magyar kormányt. Határozott hangú bírálatokkal illette azokat a szlovák értelmiségieket és újságírókat is, akik a szlovák-magyar megbékélés szükségességét hangoztatják. Egyik cikkében a Szlovák Tudományos Akadémiát (SAV) a „szlovák nyelv magyarosításának” igyekezetével vádolta meg, mivel az akadémia nyelvi bizottságának elnöke javasolta a visszatérést ahhoz a szakterminológiához „amire a magyar nyelvben a 19. század második felében bevezetett írásmód vonatkozik” – érvel Hrnko, aki következetesen védi Robert Fico „ős szlovákok”-ra vonatkozó álláspontját.

Drahoslav Machala 1989 előtt együttműködött a kommunista Állambiztonsági Hivatallal (ŠTB), s a kilencvenes években Vladimír Mečiar kormánya idején több nacionalista lap, többek közt a Slovenská republika és a Literárny týždenník főszerkesztője volt. Jelenleg Robert Fico miniszterelnök tanácsadója. Machala és Hrnko is híve annak a mérvadó történészek által vitatott tézisnek, hogy a Nagymorva Birodalom lakói “ősszlovákok” voltak. Ezt a fogalmat Fico is támogatja.

Felvidék Ma, MTI, VZS, tt.