A négy magyar parlamenti párt, az MSZP, a Fidesz, az SZDSZ és a KDNP országgyűlési frakciójának képviselője szerdán négypárti nyilatkozatot tett közzé a szlovák nyelvtörvénnyel kapcsolatban.

A közös fellépést az SZDSZ frakcióvezetője., Kóka János kezdeményezte, a Fideszt Balla Mihály, a KDNP-t Rubovszky György, az MSZP Kozma József képviselte, ők négyen látták el kézjegyükkel ma a közös állásfoglalást.
A tanácskozáson jelen volt Szili Katalin, a Magyar Országgyűlés elnöke, a külügyminisztérium részéről Cukor József, és vendégként Berényi József, az MKP elnökhelyettese.

Négypárti nyilatkozat a 2009. junius 30-án elfogadott szlovák allamnyeiv torveny módosításáról:
A rendelkezesiinkre álló nemzetközi jogi, diplomáciai és politikai eszközökkel szeretnénk feIhívni a figyelmet arra, hogy a szlovák törvényhozás áltaI elfogadott 1995. évi 270. sz. törvényt és annak 2009. junius 30-án elfogadott módosításait országaink jószomszédi
viszonyával, a megkötött magyar-szlovák aIapszerződéssel és egyéb nemzetközi egyezményekkeI, valamint a kisebbségeket és a kulturális sokszínűséget értékként kezelő európai törekvésekkel egyaránt összeegyeztethetetlennek tartjuk. A szlovákiai magyar
kisebbséget példátlanul szankcionaló törvény az európai kisebbségi jogokkal, az Európai Unió szellemiségével, a megIévő emberi jogi egyezményekkel és a józan ésszel is ellentétes, ezért indokolt, hogy a magyar politikai szerep1ők az európai és nemzetközi, szervezeteknél
egységesen Iépjenek fel a jogszabály diszkriminatív rendelkezeseinek hatályon kívül helyezése érdekében.
Egyetértiink abban, hogy az új szlovák törvényi szabáIyozás nem két ország bilaterális vitája, hanem súlyos és az európai gyakorlattal ellentétes, a törvényhozók áltaI szentesíttett emberi jogi jogsértés. A szabályozás ellentétes különösen az Európa Tanács Regionális vagy
Kisebbségi NyeIvek KartájávaI, nemzeti kisebbségek jogaira vonatkozó keretegyezményéveI, és Miniszteri Bizottságának vonatkozó ajánlásaivaI, valamint az Európai Unió koppenhágai kritériumaival és AIapjogi Kartájával.
A törvény ahelyett, hogy a nyeIvek hasznalói közötti egyenlőséget erősítené, a kisebbségi nyelvet hasznalókat tobbletkötelezettségekkel terheli és szankciókkal fenyegeti. A nyeIvhasználatot nem csupán a gyakorlati szempontok áltaI megkívánt mértékben, hanem
ideológiai alapon, a mindennapi élet megannyi területén, eIsősorban a nyilvános és hivatalos
érintkezések számos vonatkozásában, szükségtelenül korlátozza. Ezzel aránytalanul és indokolatlanul beleavatkozik az emberek magánéletébe, és korlátozza a Szlovákiában élő magyarok és más kisebbségek jogait.
A fentiekre tekintettel feIhívjuk a szlovák parlamenti pártokat, hogy a jogszabályban foglalt diszkriminatív rendelkezéseket vonják vissza, valamint kezdeményezzenek tárgyalásokat a nemzeti és etnikai kisebbségek képvise1őinek aktív bevonásával, egy, a kisebbségek számára is elfogadható, illetve az európai értékekkel összhangban álló nyeIvhasználati szabaIyozás kialakításáról.
Budapest, 2009. július 15.