A Selye János Egyetem július 13-14-i diplomaosztó ünnepélyén magiszteri és bakkalaureátusi okleveleket osztottak ki összesen 675 végzősnek, ugyanakkor az egyetemre az idén kevesebben jelentkeztek mint az intézmény befogadóképessége, ezért az pótfelvételit hirdet a 2009/2010-es tanévre.

Pótfelvételi a Selye János Egyetemre
Május 31-ig 520 nappali tagozatos helyre 462 felvételi kérelem érkezett.
A 2009/2010 –es tanévre, nappali tagozatos képzésre pótfelvételit hirdet a komáromi Selye János Egyetem mindhárom kara, a Gazdaságtudományi Kar, a Tanárképző Kar és a Református Teológiai Kar. A Gazdaságtudományi Kar vállalati gazdaságtan és menedzsment szakon alapképzésben, a Tanárképző Kar óvó-és tanítóképző, valamint tanári szakok alap-és mesterképzésében, a Református Teológiai Kar református teológia szakon mesterképzésben hirdet pótfelvételit. A jelentkezési határidő 2009. augusztus 15.

Véget ért a tanév az egyetemen
A Tanárképző Karon 205 bakkalaureátusi és 166 magiszteri, a Gazdaságtudományi Karon 228 bakkalaureátusi és 67 magiszteri, illetve a Református Teológiai Karon 9 magiszteri diploma kiosztására került sor az elmúlt két napban.
A komáromi Selye János Egyetem Tanárképző Karán először ebben az évben osztottak a hároméves egyetemi alapképzést elismerő oklevelek mellett magiszteri diplomákat.

Szarka László, a tanárképző kar dékánja beszédéből idézünk néhány gondolatot.
„A szlovákiai magyarság a komáromi Tanárképző Kar 339 magiszteri, illetve 79 bakalári végzősével, valamint a pedagógiai kisdoktori cím 19 új birtokosával a szlovákiai magyarság elkezdi a maga hosszú menetelését: azt a felzárkózást, amely hozzásegíthet bennünket, szlovákiai magyarokat ahhoz, hogy fokozatosan megközelítsük az országos átlagot az ezer főre jutó egyetemi végzettségűek arányában. Ma ez az arányszám még mindig nem éri el a hat százalékot, s ezzel ezer szlovákiai magyarra még mindig 25-30 fővel kevesebb diplomás jut, mint a szlovákok esetében. A Tanárképző Kar 339 magisztere, 79 alapszakon államvizsgát tett bakalári hallgatója, pedagógiai doktora, tehát Önök, kedves végzősök, doktorok, miközben boldogulásukat, megélhetésüket biztosító munkahelyeket keresnek és találnak, vagy máris eredményesen dolgoznak, egyszersmind az egész itthoni szlovákiai magyar nemzeti közösség, egész Dél-Szlovákia lemaradását, hátrányos helyzetét csökkenthetik. (…)
Az értelmiségivé válásnak, az értelmiségi létnek és pozíciónak minden meghatározás szerint a legfontosabb alapfeltétele az egyetemi diploma megszerzése. Tekintsenek tehát diplomájukra úgy, akár a középkori nemesek a maguk nemesi oklevelére. (Tekintsenek tehát bakalári diplomájukra úgy, mint a szakmájukat kitanuló régi iparosok a maguk iparos levelére, amellyel bizonyítványt nyertek arról, hogy szakmájuk alapjait, fogásait elsajátították, s megszerezték annak lehetőségét, hogy pár év múlva a mesterlevelet is elnyerhessék. Ez a bakalári diploma a maguk mesterségbeli tudásának az első bizonyítványa, a mesterlevél első fokozata. Önök mától fogva annak az értelmiségi rendnek, annak a tanító rendnek a felkent tagjaivá váltak, amelynek legfőbb termelő eszköze a fej: nem a diplománk, hanem gondolataink és a rendszerezett tudásunk, mindennapi oktató-nevelő, elemző-kutató munkánk tehet bennünket a társadalom valóban hasznos tagjaivá.

Szarka László néhány tanácsot is adott a diákoknak a jövőre nézve:
“Legyenek kritikus és tudatos, kezdeményező tagjai annak a szlovákiai magyar értelmiségnek, amely a szülőföldbe kapaszkodva saját hazájának érzi és tudja egész Szlovákiát, szoros kapcsolatokat épít ki Magyarországgal és az egész Kárpát-medencével, s mindeközben európai értékekben gondolkodik. (…) kérem, figyeljenek a világra, megszerzett tudásuk folyamatosan fejlesszék, legyenek igazi pedagógusok, közéleti emberek, akik képesek mindennap tenni valamit helyi közösségükért. Ne felejtsék, Közép-Európa egyetlen állami fenntartású kisebbségi egyetemének végzőseiként az is kötelességük, hogy szakmai munkásságukkal hozzájáruljanak a magyar-szlovák együttélés javításához, ahhoz, hogy szlovák barátainkkal, munkatársaikkal közösen elérjék, hogy ez az ország a nemzetiségi tolerancia és béke szigetévé váljon. “

Felvidék Ma, VZS, EM

A képre kattintva az nagyobb méretben jelenik meg.

Selye János Egyetem

2008/09-es akadémiai év végzős hallgatói

Gazdaságtudományi Kar

Nappali

Levelező

Összesen

Bc.

116

112

228

Mgr.

67

0

67

Összesen

183

112

295

Tanárképző Kar

Nappali

Levelező

Összesen

Bc.

75

130

205

Mgr.

64

102

166

Összesen

139

232

371

Református Teológiai Kar

Nappali

Levelező

Összesen

Mgr.

9

0

9

Összesen

9

0

9

SJE – összes végzős hallgató

Nappali

Levelező

Összesen

Bc.

191

242

433

Mgr.

140

102

242

Összesen

331

344

675