2009. augusztus 1-jétől a Nagyszombati Egyházmegyében a következő személyi változásokra kerül sor. A magyar plébániák személyi beosztását alaposan átrendezte az új nagyszombati érsek, Róbert Bezák.
Dunaszerdahelyen Kiss Róbert esperest PaedDr. ThLic. Herdics György c. apát, a Remény főszerkesztője váltja, aki eddig Galántán és Vágsellyén volt kisegítő lelkész. Az eddigi dunaszerdahelyi esperest Gútára helyezik. Nagy Pál atya, aki eddig Dunaszerdahelyen segített, most Mihályfára kerül.
A Mihályfán szolgáló Varga Róbert atya Bátorkeszin szolgál majd tovább. Elek László gútai esperes Komáromban szolgál majd tovább.
Hudek Rudolf komáromi esperes nyugállományba vonul. Heriban László marcelházi lelkiatyát Naszvadra helyezik.
Ďurčo Václav Bátorkeszi plébánosa Ógyallára kapott kinevezést.
Az ógyallai plébános, Mons. Vladimír Oravský esperes, pápai káplán Marcelházán folytatja majd tovább papi küldetését.
Mons. Szakál László János eddigi galántai esperes, pápai káplán Bősre kapott plébánosi kinevezést, Józsa Attila bősi plébános pedig Galántára kerül.

A további papi kinevezéseket is folyamatosan közöljük.

Felvidék Ma