Az MSZP megkerülhetetlennek tartja a Szlovákiában elfogadott nyelvtörvénynek az európai normák szerinti módosítását – közölte Kozma József, az Országgyűlés Külügyi és határon túli magyarok bizottságának MSZP-s alelnöke.

Közleményében úgy fogalmaz, hogy az MSZP az európai értékrend talaján állva kinyilvánítja szolidaritását az ezen értékeket valló nemzeti és nemzeti kisebbségi közösségekkel. A kulturális sokszínűség fenntartása, a kisebbségi nyelvek, azok használatának és használóinak védelme olyan alapvető európai jogi norma, amely követését minden demokratikus közösségben egyúttal erkölcsi kötelezettségnek is tartja.

A szocialisták szerint a nemzeti identitás megőrzésében és erősítésében fő szerepet játszik az anyanyelv. Ezért felemelik szavukat a magyar anyanyelvük használatában sérelmet szenvedő szlovákiai magyarok alapvető emberi és közösségi jogainak védelme érdekében. Megkerülhetetlennek tartják a Szlovákiában elfogadott nyelvtörvénynek az európai normák szerinti módosítását.

A párt fellép itthon, a kétoldalú kapcsolatokban, valamint a nemzetközi fórumokon is a magyar anyanyelvhasználatot érintő korlátozás ellen. Támogatják mindazokat az európai szereplőket, akik ugyanezen értékeket vallják és normákat követik. Emellett elengedhetetlennek tartják a kisebbségi közösségek nemzeti identitásának erősítését. “Különösen fontosnak ítéljük az Európai Unióhoz tartozó országok – köztük Szlovákia és Magyarország – népeinek és nemzeteinek egymás iránti toleráns, a másságot elfogadó, tisztelő hozzáállását, a közösségek vezetőinek, politikusainak nyitott, európai módon elkötelezett magatartását” – olvasható a közleményben.

– mti -, Felvidék Ma