Nyelvhasználat és jogi szabályozás a tudomány tükrében címmel augusztus 19-én rendezi meg a Magyar Tudományos Akadémia (MTA) azt a konferenciát, amelynek résztvevői áttekintik, miként szabályozzák a nyelvhasználatot a szomszédos országokban.
A konferencián megvitatják, milyen következményekkel jár bármilyen nyelvtörvény – különösen a szlovákiai – a társadalomra, az oktatásra; a tanácskozást Sólyom László köztársasági elnök nyitja meg – mondta Pálinkás József, az MTA elnöke.

“Szeretnénk, ha a konferencia hozzájárulna ahhoz, hogy a szlovákiai államnyelvtörvényről alapos szakmai vita folyjék, hiszen csak így érhető el, hogy módosítsák a jogszabályt, azaz jelenlegi formájában ne lépjen hatályba” – fogalmazott az akadémia elnöke.

Pálinkás József a konferencia előzményéről szólva elmondta, hogy a szlovák államnyelvtörvény kapcsán tartott július 20-ai négypárti egyeztetés után Kóka János, az SZDSZ frakcióvezetője kereste meg őt levélben. A politikus egyrészt véleménynyilvánításra kérte az Akadémiát, másrészt arra, hogy a nyelvtudomány neves képviselőit bevonva próbálja meg “nyugodt és szakszerű párbeszéddel, tudományos érvekkel segíteni” a politikai erőknek a szlovák nyelvtörvény visszavonását célzó törekvéseit.

“A szlovák parlament hozott egy törvényt, ez politikai aktus, amelyre csak politikai eszközökkel lehet válaszolni. Az Akadémiának természetesen nincs eszköze arra, hogy megakadályozza az államnyelvtörvény életbelépését, nem is akarja átvállalni a politikusok szerepét, felelősségét. Ugyanakkor fontosnak tartjuk, hogy felhívjuk a világ tudományos közvéleményének a figyelmét arra, milyen elfogadhatatlan elemeket tartalmaz ez a törvény mind nyelvtudományi, mind emberjogi szempontból” – magyarázta Pálinkás József.
Az MTA Nyelvtudományi Intézete júliusban elfogadott állásfoglalásában kifejtette: a törvény olyan érintkezési színtereket is uralni kíván, amelyek kívül esnek az állam illetékességén – tette hozzá Pálinkás József. Ismertetése szerint a dokumentumot azóta több mint félezer nemzetközi hírű nyelvész írta alá. A magyarok mellett angol, amerikai, dán, finn, izraeli, német, olasz, osztrák nyelvészek támogatták az állásfoglalást. Az aláírók között van Noam Chomsky, a Massachusettes Institute of Technology világhírű nyelvészprofesszora is – említett példát.

Az augusztus 19-ei konferencián – amelyre meghívják a parlamenti pártok frakcióvezetőit, a házelnököt, a külügyi bizottság elnökét és azokat a képviselőket, akik bizottsági tagságuk okán foglalkoznak a nyelvhasználati kérdésekkel – bemutatják, hogy a környező országokban miként szabályozzák a nyelvhasználatot, különös tekintettel a kisebbségi nyelvekre.

“Az összehasonlítás azt mutatja, hogy az államok – a szlovákot kivéve – jellemzően nem alkotnak olyan jogszabályt, amely az emberi kapcsolattartás olyan rétegeibe is erőszakosan be akarna avatkozni, ahol a politikának semmi keresnivalója nincs” – hívta fel a figyelmet az MTA elnöke.

A tanácskozáson Csernicskó István, a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola rektorhelyettese az ukrajnai, Horváth István, a Babes-Bolyai Tudományegyetem docense a romániai nyelvhasználatról beszél majd. Szoták Szilvia, a burgenlandi Imre Samu Nyelvi Intézet elnöke Törvényes garanciák és a gyakorlat a horvátországi, szlovéniai és ausztriai magyarság életében címmel tart előadást. Szabómihály Gizella, a dunaszerdahelyi Gramma Nyelvi Iroda elnöke felszólalásának témája a nyelv szimbolikus funkciója a szlovák államnyelvtörvényben. Kontra Miklós, a Szegedi Tudományegyetem egyetemi tanára Nyelvi genocídium az oktatásban a Kárpát-medencében címmel, Szalayné Sándor Erzsébet, a Pécsi Tudományegyetem docense a nyelvhasználat jogi szabályozhatóságáról tart előadást.

“A konferenciával jelezni szeretnénk a szlovák kollégák felé, azt szeretnénk tőlük kérni, éljenek a rendelkezésükre álló eszközökkel, hogy a politika ne kényszerítse rá magát a nyelvtudományra. Azt reméljük, hogy – mint ez néhányszor már előfordult – a tudományos ésszerűség hat a politikára, a közéletre” – hangsúlyozta Pálinkás József.

Az MTA elnöke megemlítette, hogy szeptemberben Hollandiában nemzetközi nyelvészkonferenciát tartanak, amelyre szlovák tudósok is meghívást kapnak. (MTI)