Augusztus 21-én kerül sor Szent István lovasszobrának leleplezésére Komáromban. A szoboravatáson Sólyom László magyar köztársasági elnök is beszédet mond, majd a Ghymes együttes ad koncertet.

 

Augusztus 21-én pénteken délután 5 órától kezdődik a program: a Nádor utca végén egy színpadon az István a király rockopera részleteiből szólalnak meg dalok. Ezt követően 6 órától kerül sor a szoboravatást kísérő beszédekre és a leleplezésre. Az ünnepség vezérszónoka Sólyom László magyar államfő lesz. A rendezők szeretnének szlovák szónokot is meghívni, azonban személyéről még folynak az egyeztetések. A programot Tóth Tibor, a Jókai színház igazgatója vezeti. Dráfi Mátyás színművész is szaval. Zárásképpen a Szózat hangzik el, majd a Ghymes együttes koncertje következik – tájékoztattak az előkészítő szoborbizotság tagjai.
A szoborra szoborjegy formájában lehetett adakozni. Az adományozók névsorát az alapokban fogják elhelyezni, ezzel örökítve meg az utókornak. Azok, akik nem írtak történelmet ilyen formában, még megtehetik és vásárolhatnak szoborjegyet a napokban – mondta az alpolgármesterasszony.
A szobor talapzata már megépült a Lúdpiac téren, amely a szoborbizottság elképzelései szerint nemsokára Szent István térre keresztelődik át. Az alapzat márvány részei múlt héten készültek el, majd a szobor augusztus 20-án érkezik meg Komáromba. A művet Győrfi Lajos szobrászművész készítette. Az alapzat szintén adományaként készült el.

Komáromban a Lúdpiac téren, a majdani Szent István király téren felállítandó mű talapzata egyszerű vonalú, hasáb alakú, kővel borított vasbeton, alapozása szintén vasbeton. Maga a bronzból készült szobor körülbelűl 1,5 tonnát, míg a talpazat körülbelül 25 tonnát nyom majd. Ennek elülső részére a király jellegzetes monogramja kerül. A bronzszobor a királyt lovon ábrázolja. Az uralkodó büszke, erős, hadvezéri tartásban üli meg lovát, minimális mozgással, a formák erőktől duzzadó belső feszülésével. A lovat és lovasát tekintetük azonos irányulásával is egyesítve emeli ki az időtlenségből a művész. A lovas úgy uralja lovát, hogy az nem bontja meg a két alak, a szoboralakzat egységét. Ruházata korhű, attribútumai alapján egyértelműen azonosítani lehet, hogy királyról, jelen esetben Szent Istvánról van szó. Sodronypáncélt, térdig érő kaftánt, a vállán királyi palástot visel. A karakteres, kifejező, lélekkel átitatott fej a kalocsai királyfejet idézi, rajta a Szent Korona az államalapítót szimbolizálja. Bal oldalán a palást alatt a kard, melynek markolata és vége látszik ki, jobbjában dárdás zászló, az erő és a hatalom jelképeként, a zászlón hármas halom középen az apostoli kettős kereszttel, mint a keresztény királyt szimbolizáló jelkép. A mű mozgalmas, ugyanakkor kiegyensúlyozott és harmonikus. A mozdulata, a kiállása, a megjelenített attribútumok emblematikusak. A szobor minden ízében a formákból építkező következetes formarend teremtés jellemzi. A megoldások realisták, de nem naturálisak. A szobor megjelenésével a hittel teli, a szenvedélyes, lelkesíteni tudó embert idézi fel. A mű környezete parkosított, a jövőben a tér díszburkolatot kap. A művet díszkivilágítás teszi teljesebbé.
Komárom Város Önkormányzata, a Jókai Közművelődési és Múzeum Egyesület kezdeményezésére, a Lúdpiac téren felállítandó Szent István király szobrának megvalósítását egyhangúlag támogatta. Az önkormányzat, a Jókai Közművelődési és Múzeum Egyesület valamint a Palatinus Polgári Társulás közreműködésével 2008-ban létrehozta a Szent István Szoborbizottságot azzal a céllal, hogy előkészítse és felügyelje a mű létrejöttét. A mű szakmai felügyeletét a budapesti Magyar Művelődési Intézet és Képzőművészeti Lektorátus látta el.

Felvidék Ma, Delta