Liszka József  kötete egy néprajzkutató töprengéseit és naplójegyzeteit tartalmazza. Az írás naplóírónk hite szerint az önkifejezés legfontosabb eszköze. „Amiről ma azt hiszem hogy nem fontos, holnapután az lehet, amiről ma azt gondolom, hogy soha nem felejtem el, holnapra elszállhat, mint a kámfor.” Liszka József ezeket a sorokat 1994. május 1-jén jegyezte le naplófüzetébe, s azért idézzük, mert egyfajta ars diarium-ként is értelmezhető: a szó elszáll, az írás megmarad.
Kiadta a Lilium Aurum kiadó.

Felvidék Ma