A szlovák parlament elfogadott egy törvénymódosítást az adóhatóság rendszeréről és struktúrájáról. Ennek következményeként lényegesen csökken az adóhivatalok száma. Az MKP nem ért egyet ezzel, erről tájékoztatott Farkas Iván, az MKP OT elnöke és Farkas Pál, az MKP gazdasági és régiófejlesztési alelnöke.
“Az eddigi 102 adóhivatal helyett a jövőben 8 +1 adóhivatal működik majd, mégpedig egy központi a vállalkozók számára Pozsonyban, valamint a nyolc kerületi székhelyen” – mondta Farkas Iván, az MKP Országos Tanácsának elnöke. Hozzátette: “Ennek a következménye az lesz, hogy megszűnnek az adóhivatalok a járási és körzeti székhelyeken. A mi régiónkat, ahol választópolgáraink élnek, ez hatványozottan érinti. A dél-szlovákiai sávban, Pozsonytól egészen Királyhelmecig szinte sehol sem működik majd adóhivatal, hacsak nem vesszük számításba azt a lehetőségét a törvénynek, hogy a területi székhelyeken működő önálló adóhivatalok kihelyezett fiókhivatalokká minősülnek át – amelyek valójában csak közvetítői szerepet látnak majd el, tanácsot adni és egyeztetni az ügyfelekkel már nem! Nem értünk egyet ezzel, az MKP a módosítás ellen szavazott.

Farizeus módon a kormányzat ennek a törvénymódosításnak a hatályba lépését 2011-re időzítette, tehát a parlamenti választások után, hogy az adóhivatalokban dolgozókat az esetleges elbocsátások csak akkor érintsék.

Az elmúlt választási időszakban, 2004-2005-ben egy hasonló reformot tervezett az akkori pénzügyminiszter. A kormánykoalíció tagjaként éppen mi voltunk egyedül azok, akik nem értettünk már akkor sem egyet ezzel a drasztikus leépítéssel. Ez a tervezet úgy tűnik a pénzügyminiszteri fiókban maradt, most az új miniszter elővette, leporolta, és gyakorlatilag módosítás nélkül előterjesztette”.

“Mi attól is tartunk, hogy messze esik majd az adóhivatal a polgároktól. Elektronikus formában tartani a kapcsolatot az adóhivatalokkal napjaink Szlovákiájában még nem effektív eljárás. Az adóhivatalok ugyanis nem csak ellenőriznek, hanem tanácsokat is adnak. Nem helyes nézőpont az, amikor az adórendszer működését csak a minisztériumok oldaláról egyszerűsítik, a vállalkozók és a többi adófizető polgár kárára” – tette hozzá Farkas Pál, az MKP az MKP gazdasági és régiófejlesztési alelnöke.

Felvidék Ma