A Rákóczi Baráti Köre – Királyhelmec és Vidéke Társulás a Szülőföld Alap támogatásával, 2009. október 5-én 13:00 órai kezdettel a királyhelmeci gimnázium aulájában történelmi előadást szervezett a „ Hiánypótló történelmi órák“ c. projekt keretében a Felső Bodrogköz központi városában, Királyhelmecen, melyek alkalmával a célközönség átfogó és hiteles ismereteket sajátíthat el, mélyítheti tudását.

A történelmi órákat azon okból szervezzük, mert a magyar történelem oktatása a szlovák alapiskolákban és középiskolákban nem átfogó. A történelmi órákat – előadásokat a középiskolákat látogató tanulóknak, valamint az érdeklődő közönség számára tartjuk.
Az első előadónk Tringli István, az MTA Történettudományi Intézet tudományos főmunkatársa volt. Előadásának címe „ A magyar királyság uralkodói és országaik az Árpád –ház kihalása után“.
Vendégünk előadásában összefogó áttekintést adott a szép számmal egybegyűlt hallgatóságnak a magyar dinasztiákról, az Árpád-ház kihalásáról, valamint arról, mi a teendő egy dinasztia kihalásakor. Az előadás egy nagyon érdekes része volt az “ Anjou-Árpád-házi kettős házasság“ elemzése.
A „ Hiánypótló történelmi órák“ c. előadás-sorozat keretében, előzetes terveink alapján még a következő témakörök kerülnek bemutatásra az idei ősz folyamán: „Viták a honfoglalásról; Mátyás király közép-európai jelentősége; A török állam és társadalom; A hódoltsági török társadalom, A magyar királyság a Habsburg birodalomban, Reformkori alternatívák, A dualizmus ellentmondásai, Az emlékeztetés helyei a 20-ik századi Magyarországon“.
Az előadásokra kéthetente kerül sor, hétfői napokon, 13:00 órai kezdettel.

Felvidék Ma, Horváth Károly