Szigeti László, az MKP oktatásügyi alelnöke (egyben kampányfőnöke a 2009-es megyei választásokra) a párt honlapján internetes fórum keretén belül válaszolt a hozzá beérkező kérdésekre. A következőkben a fórum kategorizált-szerkesztett változatát közöljük.

Megyei választások, MKP

Ön szorgalmazza vagy ellenzi azt, hogy az MKP együttműködjön a megyei választásokon a Most-Híddal?

Nem vagyok a híve a megyei választásokon való együttműködésnek a Most-tal. Van az MKP Országos Tanácsának egy határozata a Híddal való együttműködés kapcsán. Úgy gondolom, hogy az MKP kerületi struktúráinak kell eldöntenie, hogy a megyei választások kapcsán kivel szeretne együttműködni. Én tiszteletben tartanám az MKP OT ide vonatkozó határozatát.

Ön szerint a megyei választások valós képet adnak a két politikai erő súlyáról? Köszönöm.

Minél nagyobb lesz a választási részvétel, annál közelebb leszünk a valós képhez.

Ön szerint mi lehet az oka annak, hogy az utóbbi időben annyira különböző pártpreferenciák jelennek meg?

A közvélemény-kutatások sajnos manipulálhatók. Úgy gondolom, hogy az utóbbi felmérések tendenciózusak, részrehajlóak. Az ilyen statisztikai felméréseknél figyelembe kell venni a lehetséges hibahatárokat, tehát a megjelent eredményektől akár +/- 5%-os eltérés is lehet.

Ön szerint ki lesz a felelős azért ha az elkövetkező parlamenti választásokon sem az MKP sem a Most – Híd nem jut be a parlamentbe ? Csak Bugár Béla vagy Csáky Pál is ? A kettejük torzsalkodásának a felvidéki magyarság fogja meginni a levét…

Az Ön szerint „torzsalkodásnak” nevezett dologgal kapcsolatban világosan kell látni, hogy ki kezdte az egészet. Ki adott ultimátumot? Ki zsarolta a pártot? És ki hagyta el végén a pártot? Én bízom benne, hogy az MKP bejut a parlamentbe.

Ha az MKP nem kerül kormánykoalícióba 2010-ben, fontolóra veszi a vezérkara a lemondást?

Az MKP célja nem mindenáron a kormánypozíció elérése (akárkivel nem lépünk kormánykoalícióra). Úgy gondolom, hogy ha kormányon kívül maradunk, az még nem ok a vezérkar lemondására.

Már valamennyi sértődött parlamenti képviselő elhagyta az MKP-t? Kik érdekeltek elsősorban a magyar egység megbontásában?

Az egység megbontásában több mindenki érdekelt lehet. A kormánypártoktól kezdve a titkosszolgálaton keresztül a gazdasági lobbicsoportokig mindenki.

Miért nem csap az asztalra az MKP, autonómiát akarunk, délen hivatalos nyelvként a magyart is. Ez a hosszú távú célkitűzés a megmaradásunk érdekében. Miért olyan nehéz?

Nem biztos, hogy mindig az „asztalracsapós” politika vezet célhoz. Az általunk lakott területeken viszont nagyon fontos lenne, hogy a magyar hivatalos nyelv legyen. Számomra a legfontosabb cél az oktatási és a kulturális önrendelkezés elérése.

Oktatásügy

Az oktatási reform eddig egyáltalán nem váltotta be a hozzá fűzött reményeket. Mikolaj és társai felkészületlensége egyértelmű. Miért nem kezdeményez bizalmatlansági indítványt ellene az MKP?

Az MKP többször fontolóra vette a Mikolaj elleni bizalmatlansági indítvány kezdeményezését. Leggyakrabban a koalíciós partnerek megértése és támogatása nélkül. Van rá esély, hogy a hátralévő időben az ellenzéki pártok közösen benyújtják a Mikolaj elleni bizalmatlansági indítványt.

A 2009/2010-es tanévben a magyar tanítási nyelvű alapiskolákba hány gyereket írattak be?

Pontos számadat az ide vonatkozó adatlapok feldolgozása után lesz elérhető. Információm szerint a beíratott tanuló száma 3800 körül van.

Az újonnan elfogadott módosított szlovák nyelvtörvény hogyan befolyásolhatja a magyar szülők iskolaválasztását az elkövetkezendő tanévekben?

Bízom benne, hogy sehogyan. Sajnos azonban ingatag és kételyekkel teli szülők mindig akadnak, akik gyermekeiknek nem megfelelő nyelvű tanítási iskolát választanak.

Az asszimiláció egyik fő oka, hogy sok magyar szlovák iskolába adja gyermekét. Ez még erőteljesebb tendencia, mint a kommunizmus idején. Hogyan lehetne ennek a negatív jelenségnek véget vetni?

Ezzel a problémával az MKP permanensen foglalkozik. A gyógymódot nagyon nehéz megtalálni. Egy a sok közül lehet az állandó felvilágosítás, érvelés és a magyar iskolák állandó népszerűsítése. Természetesen növelnünk kell a magyar iskolák színvonalát, hogy vonzóbbak legyenek.

Idén diplomáztam Magyarországon, és az egyik szakom andragógia (felnőttképzés). Azt szeretném megtudni Öntől, hogy nálunk Felvidéken miért nincs elterjedve (a képzés és az intézményesítés) úgy, mint az anyaországban?

A Nyitrai Konstantin Filozófus Egyetemen Perhács János professzor úr a szakfelelőse ennek a területnek – egyedüli professzor Szlovákiában a felnőttképzés terén. Ez év végéig a parlament vélhetően elfogadja az “életen át” tartó képzésről szóló törvényt, amely úhy gondolom, lehetővé teszi majd ennek a képzési formának a szlovákiai elterjedését is.

Nem gondolja-e ön, hogy vasárnapi iskolát olyan helyeken kéne inkább csinálni, ahol nincsenek magyar iskolák, vagy olyan településeken, ahol van ugyan magyar iskola és a település is magyar többségű de a gyerekek mégis inkább szlovák iskolába járnak, illetve olyan magyarok is által lakott városokban, ahol rosszak a beiratkozási eredmények?

Vasárnapi iskolát ott kell indítani, ahol erre igény van. Egyetértek azzal, hogy ezt a számunkra legveszélyeztetettebb területeken kell kezdeményezni.

Civil élet

Milyen a kapcsolata van önnek és a pártnak az ifjúsággal, az ifjúsági szervezetekkel? Pl. ICS, KIK, FIRESZ, CSERKÉSZSZÖVETSÉG, DH, stb. Mi a véleménye konkrétan az egyes ifjúsági szervezetek programjaival, működésével kapcsolatban. Továbbá Ön szerint mivel lehetne jobban aktivizálni a fiatalokat, hogy vegyenek részt a megyei választásokon?

Nekem és a pártnak is jónak mondható a kapcsolata az ICS-vel, a cserkészszövetséggel, a DH-val. Az ICS rendezvényein gyakran részt veszek. Az ICS vezetőségi tagjai részt vehetnek az MKP Elnökök Tanácsának és az Országos Tanácsának ülésén. A megyei önkormányzati választások kapcsán fontosnak tartom, hogy szóhoz juthassanak a párt jelöltlistáin. Tudatosíttatni kell velük, hogy többek között az ő jövőjükről is szólnak a választások.

Ön ott volt Búcson az ICs táborában, arról is szó esett, hogy miben várná az MKP az ICs segítségét, most vissza kérdezek, nem lenne ildomos, ha az MKP is támogatná a fiatalok Beiratkozási Körútját?

Az MKP eddig is támogatta, és ezután is támogatni fogja a fiatalok beiratkozási körútját. Úgy tudom, néhányan már részt is vettek különböző rendezvényeken. Velem, sajnos, az idei beiratkozási körútról senki nem kommunikált, ennek ellenére – ha felkérést kapok rá – nagyon szívesen részt veszek a rendezvényeken.

Tervez az MKP esetleges lépéseket tenni a stadionokból kitiltott magyar zászlókkal kapcsolatban?

Az MKP fontolóra veszi az ide vonatkozó jogszabály módosításának beterjesztését a parlamentben, ismerve viszont a parlamenti matematikát, minimális esélye van, hogy sikeres legyen.

Képviselő Úr, ha 6. alkalommal is megrendeznék a Felvidéki Magyar Szigetet, akkor Ön támogatná?

Nekem nincs kifogásom az ilyen rendezvények ellen. A támogatás a rendezvény tartalmától, programjától függ.

Az MKP miként értékelte a szeptemberi tiltakozó nagygyűlés eredményességét? Terveznek-e további tüntetéseket? Mi a párt további lépéstervezete ebben az ügyben?

Az MKP egy jól szervezett, sikeres megmozdulásnak tartja a szeptemberi tiltakozó nagygyűlést, melynek mozgósító ereje volt. A párt továbbra is dolgozik, a nyelvtörvény lehetséges módosításán, illetve hatályon kívül helyezésén – hazai és nemzetközi színtéren – lásd George Pataki e heti szlovákiai látogatását.

Magyar—magyar kapcsolatok

A Fidesz kormányra kerülésével javulhat a szlovák-magyar viszony? Vagy még inkább kiéleződik, hiszen a szlovák politikusok már most ijesztgetnek a Fidesszel?

A parlamenti választások előtt és után teljesen más szokott lenni a politikai pártok retorikája. A Fidesztől mindenképpen határozottabb kiállást várok el a határon túli magyarság kapcsán, mint teszi azt a jelenlegi magyar kormány.

2010-től a Jobbik kikerülhetetlen parlamenti frakcióként kormányozni fog. Képviselőik nem csak az Anyaország hanem 15 millió magyar ember érdekeit képviselik. Milyen együttműködést terveznek az említett párttal?

Jövő tavasszal elválik, hogy a Jobbik tagja lesz-e a magyar kormánynak. Az MKP-nak a mindenkori magyar kormánnyal kell jó viszonyokat ápolnia.

Forrás: www.mkp.sk