Az Európai Parlament harmadik olvasatban 510 igen, 40 nem és 24 tartózkodó vokssal megszavazta a távközlési keretirányelv utolsó elemét is. Ennek következtében jelentős fogyasztóvédelmi szabályok fognak életbe lépni.
Jerzy Buzek, az EP elnöke azt mondta, ez a jogszabálycsomag kitűnő példája annak, hogy az európai jogalkotók közvetlen hatással vannak a polgárok életére. “Örülök, hogy hozzájárultunk az elektronikus kommunikációs eszközöket és az internetet használók jogainak erősítéséhez” – mondta Buzek, aki a Tanácsot képviselő Åsa Torstensson svéd miniszterrel együtt szerdán írja alá a távközlési csomagot.

A hozzáférés biztonsága

A megszavazott szöveg szerint az internet-hozzáférés korlátozása csak akkor lehetséges, ha ez “megfelelő, arányos és szükséges egy demokratikus társadalomban”. Egy ilyen intézkedés során “tiszteletben kell tartani az ártatlanság vélelmét és a magánszférához fűződő jogot”, és biztosítani kell az “előzetes, tisztességes és pártatlan eljárást”.
“Biztosítani akartuk, hogy a polgárok jogait soha ne lehessen figyelmen kívül hagyni” – mondta a francia parlamenti jelentéstevő, Catherine Trautmann. A szocialista képviselő hozzátette: “Ez az első alkalom, hogy egy jogi szöveg az internethasználatra mint az alapvető jogok és szabadságok gyakorlására utal”.
Az új jogszabály ugyanis a világon elsőként tartalmaz egy olyan pontot, amely az alapvető jogokkal egyenlő jogi védelmet biztosít az internet-hozzáférésnek. Az uniós tagállamoknak legkésőbb 2011. május 24-ig kell hatályba léptetniük az EU-irányelvnek megfelelő nemzeti jogszabályaikat.
Az elfogadott jogszabály kitér a rádióspektrum felhasználásának harmonizálására (figyelembe véve a digitális televíziózásra történő átállást 2012-ig), a tagállami szabályozó hatóságok együttműködésének erősítésére és a “funkcionális szétválasztásra”, amely szerint a piacon domináns szolgáltatóknak szét kell választaniuk hálózati infrastruktúrájukat és a szolgáltatásokat kínáló üzleti egységeiket.

Fogyasztók jogai és szabályozók

A Tanács 2009. október 26-án már véglegesen elfogadta a parlamenttel májusban kötött megállapodást a két másik telekommunikációs jogszabályról. Ezek egyike – egy rendelet – létrehozza a BEREC nevű új európai szervezetet, amely az uniós nemzeti telekommunikációs szabályozó hatóságok együttműködését segíti elő.
A másik jogszabály (irányelv) erősíti a fogyasztók jogait, így például arról rendelkezik, hogy a telefonszámot egy napon belül át lehessen vinni egy másik szolgáltatóhoz, illetve, hogy a “sütik” számítógépre telepítéséhez engedélyt kelljen kérni.

Gyorsabb számátvitel, erősebb jogok az internet-használóknak

Gyürk András szerint örömteli fejlemény, hogy az új keretszabályozásnak jelentős fogyasztóvédelmi vívmányai vannak.
Elmondta: “Meggyőződésünk, hogy a versenyképesebb telekommunikációs szabályozás a magyar társadalom számára számos területen érzékelhető változást hozhat. Csökkentheti a pénzügyi terheket, javíthatja az oktatás minőségét. A vezeték nélküli internet fokozottabb térnyerése egyúttal segítheti a legelmaradottabb térségek felzárkózását.”

gondola.hu