A  közép-kelet európai tagállamok – Magyarország, Lengyelország, Románia, Litvánia, Cseh Köztársaság és Szlovákia – európai parlamenti képviselői, az alábbi sajtóközleményt tették közzé: Figyelemmel
– az Egyesült Nemzetek Éghajlatváltozási Keretegyezményére (UNFCCC), valamint, a Kyotói Jegyzőkönyvre;
– a közeljövőben, immáron tizenötödik alkalommal megrendezendő, az UNFCCC-ben részes szerződő felek konferenciájára, melyre Koppenhágában, Dániában kerül sor december 7-e és 18-a között;
– az Európai Tanács október 29-30-ai tanácsi következtetéseire;
Felismerve az éghajlat-változás okozta egyre fokozottabb fenyegetettség megoldásának fontosságát, valamint egy nagyra törő, széleskörű poszt-kiotói megállapodás elérését célul kitűző tárgyalás megtartását Koppenhágában, 2009 decemberében;
Támogatva azt az elvet, hogy ezeken a tárgyalásokon egy erős és egységes EU álláspont legyen képviseltetve;
Tekintetbe véve ugyanakkor azt, hogy
– országaink teljesítették a Kyotói Jegyzőkönyv által előírt CO2 kibocsátás-csökkentési vállalásaikat, melynek során hozzájárultak az EU 27-ek CO2 kibocsátásának átlagos csökkentéséhez, ami hozzásegítette az EU-t ahhoz, hogy az éghajlat-változás elleni küzdelem élére álljon;
– a fent említett csökkenés nagymértékben a volt szocialista országok nehézipari összeomlásának következménye, így az igen jelentős CO2 kibocsátás csökkenés árát már megfizettük az 1990-es években jelentkező komoly szociális és gazdasági válság formájában, miközben hozzájárultunk azon tagállamok gazdasági növekedéséhez, akik nem teljesítették kyotói vállalásaikat; és
– a csökkenés egy jelentős része a szigorú környezetvédelmi szabályozás bevezetésének is köszönhető, ami a gazdasági szektor korszerűsítését eredményezte, azáltal, hogy nagymértékű beruházásokat hajtottak végre a tagállamok gazdaságainak talpra állításában.
Mindezek alapján üdvözöljük kormányaink egyedülálló és sikeres fellépését az Európai Tanács 2009. október 29-30-i ülésén, és az Európai Parlamentben a közép-kelet európai tagállamok közös érdekeit előtérbe helyezve,
Ezennel, a lehető legnagyobb mértékben támogatjuk országaink álláspontját, hogy
– az EU-n belüli tehermegosztásnak, tekintettel a nemzetközi finanszírozásra, tükröznie kell a kevéssé fejlett tagországok gazdasági fejlődését és fizetőképességét, valamint a Kyotói Jegyzőkönyv szerinti kibocsátás-csökkentés elérését, összhangban egy megfelelő kiegyenlítő mechanizmussal;
– megőrizhessük a jogot arra, hogy a fel nem használt kibocsátási kvótatöbbletünket a jelenlegi kötelezettségvállalási periódusról a 2013 utánira átvihessük, elfogadva azt a feltételt, hogy az ilyen kvóták eladásából származó bevételeket környezetvédelmi célok megvalósítására használjuk fel.

Az Európai Parlament képviselői: Áder János; Balczó Zoltán; Tabajdi Csaba; Miroslav Ouzký; Boguslaw Sonik; Elena Oana Antonescu; Miroslav Mikolášik; Justas Vincas Paleckis; Radvile Morkunaite

MTI