Majdnem, mint Friedrich Schiller, csak fordított sorrendben. Előbb a kényszer-hazaszeretet – paragrafusokba görbítve, most meg a köztársaság elleni ármánykodás – a BTk. 311/a cikkelyében, akár 10 év börtönnel honorálva. Hogy – mint Ján Slota kommentálta volt – soha többé senki ne vonhassa kétsége a Beneš-dekrétumokat.

Slota új törvényének első cikkelye így hangzik:
„Aki olyan szándékkal, hogy a Szlovák Köztársaság alkotmányos rendjét, területi egységét, védelmi képességét, szuverenitását vagy fontos nemzetközi érdekeit megsértse vagy megváltoztassa,
a) nyilvánosan tagadja vagy kétségbe vonja az első és második világháború utáni, törvényben kihirdetett békeszerződéseket vagy dekrétumokat, beleértve a Szlovák Köztársaság ezek alapján elismert külső államhatárait, a hatályos denacifikációs dokumentumokat, dekrétumokat és más dokumentumokat,
b) olyan történelmi államalakulatot népszerűsít vagy ismer el, amely elnyomta a szlovákok nemzeti jogait, vagy
c) más. Ilyen jellegű tevékenységet folytat
egytől öt évig terjedő szabadságvesztéssel sújtandó.”
(Szépen, jól magyarul:
a) Trianon, Párizs, Beneš-dekrétumok, a megbízotti hivatalok rendeletei, s ki tudja, mi még
b) Nagy-Magyarország, Magyar Királyság (nem is létezett???)
c) minden egyéb, ami Ján Slotának eszébe jut.)
A másik cikkely rátesz még egy lapáttal. Mert arról szól, hogy háromtól tíz évig tartó börtön jár annak, aki a fentieket szervezett csoport tagjaként, válságos időkben vagy idegen hatalommal, esetleg személlyel összefogva követi el. Ugyanennyi büntetés jár akkor is, ha az elkövető foglalkozásából, beosztásából vagy tisztségéből fakadó fontos kötelességét sérti meg.
(Szépen, jól magyarul:
magyar párt, magyar civil szervezet, a KMKF tagjaként,
Magyarországgal, az EU-val, az EBESZ-szel, az ENSZ-szel stb.
Orbán Viktorral összefogva…
Válság meg mindig van, mert ha nem lenne, majd gerjeszt egyet a törvényjavasló.)
Hogy a magyar értelmezés nem túloz, maga Slota erősítette meg: néven nevezte az MKP-t, Csákyt és Durayt meg a KMKF-et. A törvényjavaslat indoklásában is leszögezi: „A beterjesztők kötelességüknek érzik, hogy reagáljanak ezekre a veszélyekre és az egyes politikusok, illetve a Szlovák Köztársaság egyes magyar nemzetiségű állampolgárainak kezdeményezéseire.”
És a nemzeti vezér abban is biztos, hogy a parlament összes szlovák képviselője megszavazza a törvényt. Hasonló eddigi törvényjavaslatainak ellenzéki fogadtatása alapján – joggal. Ha meg arra is gondolok, hogy nemsokára Orbánnak fogják hívni a magyar miniszterelnököt, még az is megeshet, hogy a szlovák törvényhozás sürgősséggel hozza tető alá Slota „ármánykodását”.
Felvidék Ma, Gyurkovits Róza