Az Európai Unió nemzetközi súlyának növelése, a legfontosabb célok és feladatok megfogalmazása plenáris vitákon is napirendre kerül az Európai Parlamentben. Mészáros Alajos, az MKP EP-képviselője hozzászólásában arra hívta fel a figyelmet: az Európai Uniónak helyre kell állítania külpolitikájában az egyensúlyt a gazdasági érdekek érvényesítése és az emberi jogok tiszteletben tartásának megkövetelése között.

 

„Minél nagyobb egy ország földrajzilag, és minél függetlenebb gazdaságilag, annál nehezebb rábírni, hogy az emberi jogokat tiszteletben tartsa. Számomra elfogadhatatlan, hogy az Európai Unió Kínával kialakított kapcsolataiban a gazdasági érdeket mindenek fölé helyezi. A magasabb szintű diplomáciai találkozók során szinte mindig csak halkan és bátortalanul teszünk említést az emberi jogok megsértésének problémájáról, így szavainknak nincs is hatása.
Nekünk itt, Európában gazdag tapasztalataink vannak a kommunista rezsimek emberi jogokat elnyomó pratktikáival. Meggyőződésem hát, hogy a kínai jogsértések száma jóval nagyobb annál, mint amiről mi tudomást szerzünk – mondta. – Ezért is tartom égetően fontosnak és sürgetőnek, hogy akár gazdasági és politikai áldozatok árán is, de rákényszerítsük Kínát az emberi jogok tiszteletben tartására. Ha ugyanis erre nem leszünk képesek, a kínai folyamatok alakulása kedevezőtlen irányt adhat az egész földrész, Ázsia politikai fejlődésvonalának, ezt követően pedig az egész világgazdaságra és a világpolitikára is nem kívánt befolyással lehet.“

Felvidék Ma