A kétéven aluli gyermeket nevelő szülők január elsejétől különböző összegű gyermekgondozási segélyre lehetnek jogosultak annak függvényében, hogy gyermekük megszületése előtt fizettek-e táppénzbiztosítást (nemocenské poistenie) a Szociális Biztosítónak. Amennyiben legalább 9 hónapon át volt ilyen biztosítotti viszonyuk, nem a havi 164 eurós segélyre, hanem 256 eurósra jogosultak gyermekük kétéves koráig.

 

Az a szülő jogosult az emelt összegű díjazásra, akik a gyermekgondozás mellett munkát nem végez. Amennyiben már eddig is gyermekgondozási szabadságon volt, a segély folyósítójánál – az illetékes munkaügyi és szociális központnál – akár kézzel írott kérvényben kérheti gyermekgondozási segélyének módosítását. A szociális- és munkaügyi minisztérium tájékoztatása szerint már hivatalos űrlapok is találhatók e hivatalokban, vagy a minisztérium honlapjáról is letölthetők (a „Dávkový informačný servis” szekcióból).
Azok esetében, akik csak 2010. január 1-jét követően válnak jogosulttá a gyermekgondozási segélyre, az eljárás bonyolultabb. Nekik a Szociális Biztosítóban igazolást kell kérniük a táppénzbiztosítotti viszonyuk időtartamáról. A kérvényükhöz mellékelniük kell gyermekük születési anyakönyvi kivonatának másolatát, az ügyintézéskor azonban személyi igazolványa mellett az anyakönyv eredetijét is fel kell mutatnia. Nevelőszülők esetében a gyermek-elhelyezési végzésre is szükség van. Egészségkárosult kisgyermek gondozása esetén az egészségi állapotról szóló bizonylatot is be kell mutatni.
 
Felvidék Ma