Az Európai Parlament a szerdai plenáris ülésen nagy többséggel elfogadta Bauer Edit, néppárti (MKP) és Anna Hedh szocialista képviselők határozati javaslatát az emberkereskedelem elleni harcról. A határozat útmutatóul szolgál az Európai Bizottságnak, hogy mit vár el az Európai Parlament a témában tavasszal kidolgozásra kerülő irányelv-tervezetben. Az emberkereskedelem áldozatainak száma csak az EU-n belül évente több százezerre tehető, ennek ellenére a téma a társadalom számára szinte alig ismert. A közvélemény így joggal becsüli le a probléma súlyosságát, mivel nem rendelkezik elegendő ismerettel. Az emberkereskedelem nem feltétlenül jelent kényszerprostitúciót, céljai sokrétűek, magába foglalja például a kényszermunkát, a szervkereskedelmet és a kényszerházasságot. Európában sajnos előfordulnak a koldulásra kényszerítés esetei is, ami szintén az emberkereskedelem egyik válfaja.
Az emberkereskedelem elleni harc kulcseleme az áldozatok védelmének javítása és a kereslet letörése.
A Bauer Edit által koordinált néppárti módosító javaslatok épp erre, az áldozatoknak nyújtott védelemre irányultak, kérve a tagállamokat, hogy a 2004-es irányelv értelmében garantáljanak legalább egy rövidtávú letelepedési engedélyt, illetve a munkaerőpiachoz, az átképzéshez való hozzáférést elősegítve az áldozatok visszatérését a normális hétköznapokba. Ha a tanúvédelem szempontjából fontos a családegyesítés, akkor ezt egyszerűsített eljárásban kellene garantálni.
Bauer Edit javaslatait a plénum egyhangúlag elfogadta, így a végső határozat szerves részévé váltak.

Felvidék Ma