Ján Čarnogurský korábbi szlovák miniszterelnök egy roppant érdekes írást jegyzett be saját internetes blogjába. Úgy véli, Orbán Viktor változtatott Oroszországhoz fűződő negatív kapcsolatán, és így – szinte biztosra vehető választási győzelme esetén – már egy nagyhatalom sem ellenzi majd, ha Magyarország támogatja a határon túli magyarok autonómiatörekvéseit.

“A magyarországi Fidesz elnöke és a legnépszerűbb ottani politikus, Orbán Viktor mindezidáig kemény Oroszország-kritikusként és Magyarország radikális euroatlanti orientációja mellett síkraszállóként volt ismert. Amikor Gyurcsány Ferenc előző kormánya idején Magyarország szerződést írt alá Oroszországgal az „orosz” Déli Áramlat gázvezeték megépítéséről, Orbán Viktor a kormány akkori lépését Magyarország elleni puccsnak nevezte, és egyúttal megkérdőjelezte a megállapodás érvényességét. Oroszországot pedig keleti despotának nevezte.
Azonban minden változik. Tavaly novemberben Orbán Viktor, mint a Fidesz elnöke, meghívást kapott a „putyini” pártnak számító Egységes Oroszország kongresszusára. Ebből az alkalomból találkozott Vladimír Putyinnal, és fél órán keresztül tárgyaltak az elnök dácsájában. A Fidesz és Orbán Viktor azóta már nem bírálja Magyarország részvételét a Déli Áramlat megépítésében, sőt, a Fidesz részéről előzékeny szavak hangzanak el Oroszország irányába.
A másik oldalon pedig a budapesti orosz nagykövet, Alekszander Tolkacs, december 12-én interjút adott a Népszabadságnak, melyben azt mondta, hogy Oroszország nem vett részt a trianoni szerződés kidolgozásában, Oroszország nem darabolta fel Magyarországot és soha nem írta alá ezt a diktátumot. Továbbá kifejtette, hogy Oroszországnak és Magyarországnak hasonló problémájuk van, mivel mindkét államnak jelentős számú nemzeti kisebbsége él a határain túl, ami elegendő ok arra, hogy a nemzeti kisebbségek problémakörét megbeszéljék egymással.
Próbáljuk meg tehát megvizsgálni mindkét fél motivációját az ilyen jelek küldésére. A balti államokban élő oroszok problémája ismert, még ha ezt nem is lehet a Magyarországgal határos államokban élő magyarok helyzetéhez hasonlítani. A Magyarországgal szomszédos államokban élő magyarok jogállásának bármilyen növelése érvként szolgálhatna Oroszországnak az Európai Unió felé a balti államokban élő oroszok helyzetének javítására. Nem beszélve arról, hogy minden újabb ország, mely csatlakozik a Déli Áramlat megépítéséhez, orosz részről üdvözlendő.
A magyarországi oldalon pedig Orbán Viktor szinte biztos lehet abban, hogy Nicolas Sarkozy miniszterelnöksége idején Franciaország nem fog Magyarország ellen fordulni, amennyiben a jövőbeni Orbán-kormány területi autonómiát fog kérni a környező államokban élő magyarok részére. És valószínűleg Németország, Magyarország tradicionális partnere sem volna ellene. Na meg az Európai Unióban is számos példa akad a területi autonómiára.
Az egyetlen nagyhatalom, mely valóban ellenállást tudna tanúsítani a jövőbeni Orbán-kormány azon igyekezete ellen, ami a területi autonómiák megadására irányulna a környező államokban élő magyarok részére, nem más, mint Oroszország. Mert miért is támogatná Oroszország a Fidesz programjának eme sarkalatos pontját, ha az szóban ellene támad?
Most azonban ez változik. A Fidesz nem fogja Oroszországot bírálni, és így legrosszabb esetben is semleges állásponton maradhat a Fidesz követeléseivel szemben, hiszen ezek közvetett módon az orosz érdekekkel is összeegyeztethetők.
Vajon veszi és elemzi ezeket a jeleket a szlovák kormány, és legfőképpen a szlovák Külügyminisztérium? – teszi fel a kérdést írásának végén Ján Čarnogurský.

Fordítás: Felvidék Ma, tt