Február 10-én délután ülésezett az MKP Dunaszerdahelyi Járási Elnöksége. Az elnökség áttekintette az alapszervezeti évzárók történéseit, és meghallgatta az alapszervezeti ülésekre kiküldött elnökségi tagok beszámolóit.

Külön foglalkozott a testület az MKP járási konferenciájának előkészületeivel. Az elnökség értékelte az aktivisták tevékenységét a megyei választások eredményeinek fényében. A tapasztalatok azt mutatják, hogy az aktivisták új elemet jelentettek a választási kampányban és mozgósítani tudták választóinkat, ami megmutatkozott a megyei választások eredményeiben. Előkészületek történtek az MKP Polgármesteri klubjának kialakítására a Dunaszerdahelyi járásban. Az elnökség megtárgyalta a „Szolidárisak vagyunk“ munkaanyagot, amelyet továbbít az MKP Országos Elnökségnek. A választási programba szánt munkaanyag érinti a szociális politika minden fontos szegmensét. Külön kiemeli, hogy az MKP a fiatalok számára ösztöndíjrendszer megteremtését és kiszélesítését tervezi, nem megfeledkezve a tehetséggondozásról sem. Könnyíteni kívánja a lakáshozjutás lehetőségét, erősítve a bérlakásépítési programot…
A továbbiakban az elnökség megtárgyalta a „Gazdaság és régiófejlesztés“ című választási munkaanyagát. A régiófejlesztés témakörében szóba került a Csallóköz környezetvédelmének kérdése is. Az elnökség elutasítja a Csallóközön keresztül vezető kőolajvezeték megépítésének a tervét, amely veszélyezteti az egész ország ivóvíz-tartalékait. Az elnökség továbbá tiltakozik – a sok ezer dunaszerdahelyi és csallóközi polgárral együtt – a Banner Baterien akkumulátorgyár létesítése ellen Dunaszerdahely tőszomszédságában a Csallóköz szívében ! Az évi 6 millió akkumulátor gyártásánál feldolgozásra kerül több mint 50 millió kg ólom , 12 millió 98 % /os kénsav, 8 millió kg szerves ragasztó. Ez évi 88 000 m3 szennyvizet, több tonna gáznemű hulladékot és több tonna ólomport jelent… 
Egy műszaki baleset során ez a hatalmas mennyiségű mérgező anyag környezeti katasztrófával fenyegeti a Csallóközt. A mai csúcstechnológia sem zárja ki a műszaki baleseteket… egy műszaki baleset tönkretenné a Csallóköz alvizeit – elpusztítaná Szlovákia ivóvízkészletét.

Forrás: www.mkp.sk