A V4-ek agrárkamaráinak e hét eleji kétnapos brünni tanácskozásán elfogadott nyilatkozat szerint a tanácskozáson jelen lévő államok elutasítják, hogy bármilyen átmeneti időszak is legyen a közvetlen agrártámogatások kiegyenlítését illetően a mostani uniós költségvetési időszakot követően. A nyilatkozatban foglaltakat az MTI-nek Ebele Ferenc, a Magyar Agrárkamara főtitkára erősítette meg szerdán Budapesten, miután azt hivatalosan is közzétették. A magyar agrárkamarai vezető mindehhez hozzátette: a nyilatkozatot aláíró országok a V4-ek, azaz Csehország, Magyarország, Lengyelország és Szlovákia, valamint az eszmecserén jelen lévő Lettország és Litvánia képviselői ezzel az állásfoglalásukkal elutasították az úgynevezett “kétsebességes” Európa létrehozásának gondolatát.
A csehországi agrárkamarai megbeszélésre meghívást kaptak az újonnan csatlakozott uniós országok, valamint az EU agrárképviseletének, a COPA-COGECA vezetői is. Több meghívott nem vett részt a tanácskozáson, köztük az uniós agrár-érdekképviselet vezetői sem.
A megbeszélésről kiadott közös nyilatkozat lényege, hogy mostanra számottevő mértékben csorbultak az unióban az eredeti közös agrárpolitika célkitűzései, vagyis a tagállamok között jelentős egyenlőtlenségek alakultak ki. Ez érinti mind a termelői jövedelmeket, mind a versenyképességet, mind az esélyegyenlőséget, mind pedig a támogatásokat.
Emiatt az újonnan csatlakozott tagországok mezőgazdasága és gazdálkodói versenyhátrányban vannak a régi tagországok gazdálkodóival szemben. Ez a nyilatkozat megfogalmazása szerint mára egyes szektorokban – főként az állattenyésztésben – ellehetetleníti a termelést.
Mindezek miatt állapítja meg a nyilatkozat az unió Közös Agrárpolitikájának 2013 után is szolgálnia kell az európai mezőgazdaság fejlődését, világpiaci pozícióinak erősítését, a vidéki területek fenntartható fejlődését valamint a környezet védelmét.
A nyilatkozatot aláíró országok megbízottai állásfoglalásukban leszögezték: a közvetlen támogatások kialakításának rendszeréből törölni kell a történelmi bázis intézményét, és nem javasolják, hogy csökkentsék vagy modulálják a közvetlen támogatásokat.
A Magyar Agrárkamara javaslatára került a nyilatkozatba az a kitétel, hogy a Közös Agrárpolitika céljai között szerepeljen, hogy a mezőgazdasági termelés nemcsak élelmiszert állít elő, hanem olyan közjavak tömegét, amelyet más ágazat – például az élhető környezet vagy a kultúrtáj kialakítása – képtelen megteremteni. Emellett az agrárium szolgálja a környezet védelmét is. Minderről pedig az unió lakosságát széles körben kell tájékoztatni, és meggyőzni.
MTI