Az esztergom-kertvárosi Féja Géza Közösségi Ház idén is meghirdeti az Ister-Granum Eurorégiós Vers- és Mesemondó Versenyt, melyre szlovákiai diákok jelentkezését is várják. Nevezési határidő 2010. április 30.

A versenyen indulhatnak azok a diákok, akik az Ister-Granum Eurorégió területén (www.istergranum.hu) magyarországi vagy szlovákiai magyar tannyelvű általános iskolában tanulói vagy vendégtanulói jogviszonnyal rendelkeznek és nappali képzésben vesznek részt.
A verseny anyaga egy szabadon választható vers, ill. mese.
Egy-egy vers hossza nem haladhatja meg a 4 percet, mese esetében a 6 percet.
Jelentkezni a következő kategóriákba lehet:
1. alsó tagozat – versmondás
2. alsó tagozat – mesemondás
3. felső tagozat – versmondás
4. felső tagozat – mesemondás
Kategóriánként maximum 3 fő jelentkezhet.
A verseny időpontja 2010. május 15-16.
Nevezési díj nincs. A versenyzőket és kísérőiket részvételük költsége terheli.
A versenyzők produkcióit szakértőkből álló zsűri bírálja el.
A zsűri elnöke: Sinkó Gyula, szerkesztő
A verseny zsűrijének tagjai: Graczár Mihály, a Féja Zsebszínpad vezetője, Szűcs Katalin, a Helischer József Városi Könyvtár munkatársa.
A nevezési lapokat a Közösségi Ház weboldaláról lehet letölteni.
A jelentkezéseket elektronikus formában (fejageza@invitel.hu), vagy kinyomtatva kell eljuttatni a szervezőknek.
Postacím:
Féja Géza Közösségi Ház
Damjanich u. 50.
2509 Esztergom-kertváros
Nevezési határidő: 2010. április 30 (péntek)
Mind a négy kategóriában emléklapok, értékes díjak és különdíjak kerülnek kiosztásra a zsűri személyre szóló értékelését követően. Az értékelést a zsűri elnöke végzi (a tagokkal való előzetes egyeztetés után), amit a zsűri tagjai maximum egy-két mondattal kiegészíthetnek.

A versmondás értékelésének kritériumai
A szövegválasztás:
1. Illik-e a választott mű az előadó korához, alkatához
2. A tartalom és a mondanivaló megértése
3. A választott mű jellegzetes stílusjegyeinek felismerése és érzékeltetése
4. Az előadó egyéniségének jelenléte az általa választott és előadott műben
5. A választott mű művészi értéke és az előadhatóság nehézségi foka
6. Az előadás felépítettsége
Nyelvünk szabályainak megtartása:
1. A beszéd tisztasága és kulturáltsága
2. Az intonáció kifejezőereje és pontossága
3. A másodlagos közlés: mimika, gesztusok tisztasága és ereje
4. Tempó, ütem, ritmus, szünet kellő ideig és kellő helyen történő betartása
5. A hangerő, a fokozás és visszafogottság alkalmazása
6. A megértés és az átérzés egyensúlya az előadásban
Az előadott mű hallgatóságra gyakorolt hatása:
1. Ok és cél – a választott mű mondanivalója mennyire fontos a hallgatóknak
2. Az előadás érthetősége, hallhatósága
3. Kontaktusteremtés a közönséggel
4. Képes-e hangulatot teremteni az előadó
5. Az előadás meggyőző ereje, hitelessége
6. Az előadás művészi hatása – összbenyomás

Részleteket olvashatnak a www.fejageza.uw.hu honlapon.
tel: 0036 – 33/319376
e-mail: fejageza@invitel.hu