Léván minden évben két alkalommal emlékezünk meg az 1848/49-es magyar szabadságharc hőseiről. Március 15-én együtt ünnepelünk a világ magyarságával, majd április 19-én a nagysallói csata eseményeit idézzük fel. Ez a nap különösen fontos a lévai magyarok számára, hiszen a rendszerváltás előtt, amikor szó sem lehetett március 15. megünnepléséről, ez az évforduló jelentett számunkra némi kárpótlást. Ebben az évben is méltóságteljes ünnepség tanúi lehettek azok, akik eljöttek a csatában megsérült, városunkban elhunyt honvédek emlékművéhez.
Horváth Judit szavalata és Mészáros Szilvia gitárkísérettel előadott éneke után Újváry László köszöntötte a megjelent vendégeket és Léva polgárait. Az ünnepi beszédet Lőrincz Tamás, az MKP képviselőjelöltje tartotta, aki elsősorban azokra a nemes emberi tulajdonságokra hívta fel figyelmünket, melyek lehetővé tették, hogy a csatákban olyan kivételes sikereket érjenek el a szabadságharc vezérei és katonái, mint Nagysallónál. Az egység, közös akarat, kitartás, felelősség-vállalás, hűség az eszméhez és a nemzethez most is időszerű, számunkra is kötelező, ha biztosítani akarjuk a felvidéki magyarság jövőjét.
A kultúrműsor és ünnepi beszéd után koszorúkat és csokrokat helyeztek el a vendégek, valamint az egyes magyar intézmények és szervezetek képviselői az emlékmű elé.
A Magyar Köztársaság Pozsonyi Nagykövetségét Váradi Lajos követ képviselte. Körünkben üdvözölhettük továbbá Hrubík Bélát, a CSEMADOK országos elnökét, a Rákóczi Szövetség képviseletében Kun Ferenc alelnököt és Kiss Pétert, Oroszlány, Nagykér és Nagysalló küldöttségét, a lévai református egyház, a Juhász Gyula Alapiskola, a Lévai Magyar Egyházi Gimnázium és a magyar szevezetek képviselőit.
Külön élmény volt számunkra megcsodálni a Lévai Magyar Őrsereg zászlajának pontos mását, melyet a Lévai Magyar Asszonyok Ligája készített el az eredeti zászló alapján.
Az ünnepség előtt és a koszorúzás alatt Nagykér tárogatósai emelték az ünnepi hangulatot.
Az ünnepi megemlékezést nemzeti imánkkal, a Himnusszal zártuk.

Dolník Erzsébet, Felvidék Ma