Április 24-én Dunaszerdahelyen, a városi művelődési központban 18.30 órakor kezdődő Szent György-esten, amely a Szent György-napok (április 23–25.) programsorozatának egyik eseménye, mutatja be Zsidó János féli esperes plébános Nagy Attilának a helyi katolikus templomról szóló színes kötetét.
A könyv célja a város legrégibb épületének a bemutatása gazdag képanyaggal és azok magyarázó szövegeivel. A képes kalauz szerepénél mégis többet kínál, hiszen hiteles kronológiai szállal vezeti be a múlt eseményeibe az olvasókat, így egészíti ki, vagy éppenséggel igazítja helyre a templomról eddig napvilágot látott (s néhol hibásan megjelent) adatokat. Remélhetőleg egyfajta forrásként is használhatják majd az érdeklődők a kötetet, hiszen itt közlik például a Dunaszerdahelyen szolgáló papság eleddig legteljesebb, nyomtatásban meg nem jelent (és a canonica vizitatiók alapján kissé korrigált) névsorát is.
A 80 oldalas, színes kiadvány egyben több új dunaszerdahelyi vonatkozású adatra mutat rá, többek között a hibásan közöltekre is, amelyeket más kiadványok mind a mai napig elfogadottként jelölnek meg (pl. a templom tényleges patrónusára, és az akörül kialakult félreértés mivoltára, vagy egy 1283-as hibásan Dunaszerdahelyre vonatkoztatott oklevélre, amely – pontatlanul – az esztergomi érsek birtokaként jelöli meg a települést).

Felvidék Ma