Összeállításunkban a felvidéki Trianon-megemlékezésekről olvashatnak. Hol? Mikor? Milyen programmal? Folyamatosan frissítjük a rendezvények listáját.

Csicsó

A csicsói református egyházközség 2010. június 4-én, pénteken
18.00 órától istentisztelettel emlékezik meg Trianon 90. évfordulójára. Az istentisztelet után a volt református iskola nagytermében Krűger Viktor tárlatának megnyitójára kerül sor. Mindenkit szeretettel vár Lévai Attila, református lelkipásztor.

Dunaszerdahely

A Pázmaneum Polgári Társulás és a Szent Korona Lovagrend Felvidéki Rendtartománya, valamint társszervezőként a Felvidéki Harcosok és a Magyar Polgári Kör – Polgári Társulás június 4-én Trianoni Emléknapot tart a Városi Sport- és Szabadidőparkban felállított Turul-szobornál, amelyet 2008-ban a Várpalotai Trianon Múzeum ajándékozott a városnak és az emlékezetes november 1-jei DAC-Slovan mérkőzésen avattak fel.
18.00 Matúz Gábor A legbátrabb város c. film vetítése a Zerda 1250 vendéglőben
20.00 Gyertyás megemlékezés a Trianon-szobornál

(Letölhető a rendezvény meghívója)

Helemba

Trianoni Emléknapot tartanak a Párkány melletti Helembán is, a Pázmaneum Társulás és a Szent Korona Lovagrend Felvidéki Rendtartományának szervezésében.
A program a következő:
9.30 Szentmise a helembai római katolikus templomban az áldozatokért és a nemzetek közti megbékélésért
17.00 koszorúzás a kopjafánál
17.30 Puskás Ivett és Méri Andrea Trianon c. fényképkiállításának megnyitója
18.00 Koltay Gábor Trianon c. filmjének vetítése

Kalonda

Trianonra emlékeznünk kell, nem fájdalmas jajkiáltásokkal, hanem tettekkel, összefogásunkkal,közös jövőnk építésével – olvasható a Pro Kalondiensis Polgári Társulás felhívásában. Június 4-én 19 órai kezdettel a somoskői vár harangjánál várja a Pro Kalondiensis Polgári Társulás mindazokat, akik közösen szeretnének megemlékezni Trianon 90. évfordulójára.
Felkérjük a magyarországi Nógrád megye, valamint
a felvidéki Losonci járás, Rimaszombati járás és a Nagykürtösi járás polgármestereit, önkormányzatait, civil szervezeteit és minden polgárát, hogy kezdeményezze településén a csoportos részvételt a közös megemlékezésen – áll a felhívásban.

Egyeztetés céljából, valamint a részvételi szándék bejelentése miatt a papps@szm.sk villámposta címre várják a leveleket.

Komárom

Megemlékezést tart Komáromban a T(e).Ü(gyed)KÖR Polgári Társulás június 4-én. Az estet a Kerecsen együttes és az Ismerős Arcok zenekar koncertje zárja. Az eredeti terv szerint emlékművet avattak volna a Református Kollégium udvarán, de azt a szlovák hatóságok megakdályozták, visszavonták az engedélyt. Az emlékmű felavatására ugyan nem kerül sor, de a bemutatására igen.
(Letölthető a rendezvény meghívója)

Program:
17:00 Istentisztelet – Református templom Jókai utca
Szolgál: Ft. Fazekas László püspök
Vers: Gyula Diák : Magyar Mi Atyánk 1919-ben (Gál László)
Köszöntő: Dr. Mikola István
18:30 Megemlékezés – Református parókia Jókai utca
Ének: Nekünk a legszebbik estét… (Korpás Éva)
Vers: Kós Károly: Kiáltó szó (részletek-Gál László)
Köszöntő: Raffay Ernő
Vers: Reményik Sándor: Gyűrűt készíttetek (Kőszegi Ákos)
Beszéd: Feszty Zsolt,Ének: Szakács Gábor
20:00 Kerecsen koncert –Tiszti pavilon színpada
21:00 Ismerős Arcok koncert – Tiszti pavilon színpada

A Te Ügyed Kör Polgári Társulás 2006 januárjában alakult a felvidéki Révkomáromban 9 alapító taggal a soraiban. Mint a nevünk is elárulja, minél többeket szeretnénk felrázni és bevonni a helybeli (komáromi/felvidéki) magyarságot érintő közügyekbe, a szellemi élet felpezsdítésébe. Hiszünk a „civil kurázsiban”, a civil kezdeményezések fontosságában, megkerülhetetlenségében, erejében! Ezért is áll szándékunkban felkarolni és véghezvinni mindazokat a másokban is megszületett jó ötleteket, helyes elgondolásokat, terveket, melyek közösségünket felemelhetik, szépíthetik, gyarapíthatják, gazdagíthatják. Szándékunk többek között – lehetőségeinkhez képest – annak tudatosítása nemzetünk tagjaiban, hogy az elmúlt évtizedek minden bajának gyökere: „Trianon“. Az elszakított részeken, s a csonka Magyarországban egyaránt. Reményik Sándor verse adta az ötletet, hogy mit tegyünk. Kezdettől fogva azt tapasztaljuk, hogy lelki társakra találunk – valóságosan megéljük, hogy egyek vagyunk, egyet gondolunk! Minden emlékmű – üzenet a léleknek. S ma elsősorban a lelkeket kell megállítani, majd jó útra téríteni. A gyűrűk árából — mely 2000 forint adomány — „A Nemzet egy“ emlékművet állítunk fel majd Komáromban. Elkészülte után a megmaradt pénzből hátrányos helyzetű magyar gyerekek, nagycsaládok támogatását tervezzük. Mottónkul Wass Albert gondolatát választottuk: „Magunkért mindent, mások ellen semmit!” Isten áldása legyen velünk! – fogalmazza meg tevékenységét a T(e).Ü(gyed)KÖR Polgári Társulás. Bővebb információ a tukor@tukor.sk villámposta címen kérhető.

Léva

Lévai református egyházközség június 4-én a Nemzeti Összetartozás Napján egyórás műsorral kíván megemlékezni a Trianoni békediktátum 90. évfordulójáról.

16.30 – Megszólal a kisharang – 16.39-ig. (A 9 perc a 90 évet szimbolizálja) A kisharang 2008. november 30-án advent első vasárnapján.volt felszentelve. Számunkra ez a harang Krisztus eljövetelét hirdeti. Hirdesse most a 90 éve egymástól elszakított nemzettestek váraközását. Hirdesse egy olyan korszak kezdetét, amely egyesíti a világ bármely részén élő magyar testvéreket.
16.31 – Megszólal a nagyharang – 16.40-ig.
A nagyharang 1923. február 22-én lett felszentelve. Végigszolgálta az elmúlt esztendőket. Szólt a Trianon utáni korszak megpróbáltatásai idején. Szólt a világháború, a jogfosztottság évei alatt. A deportáció, a kitelepítés miatt meghurcoltak és elűzöttek lelkében. Szólt a diktatúra idején. Szólt 2009 május 22-én, amikor újra egyesült a Magyar Református Egyház. Szól ma is ezen a szomorú napon. Szól és hív, hitet ad és egyesít. Egyesít minden magyart. A Kárpát-medence magyar templomai mindenütt szólnak most. Magyarokért, más nemzetekért. Az összetartozás jegyében!

A lévai harangok közül ma kettő emelkedik szólásra, ők sem egyszerre szólalnak meg és hallgatnak el, mégis együtt szólnak. Jelképezi ez az elmúlt esztendők küzdelmeit, sorsaink alakulását és reménységünket is. Nem egyszerre, mégis egy nemzetként éltük át a történelem sorsfordító eseményeit. A múlt velünk él, örökségét apáink és anyáink adták tovább. Most rajtunk a sor. Reméljük mindig lesz, aki továbbadja, -viszi ezt az örökséget, hitet, összetartozást, egységet és szolgálja megmaradásunkat. A harangok ezt a küldetést erősítik, adják tovább egymásnak és nekünk, ha elhallgatnak, nekünk kell szólanunk!

„Némán, csupán a szív veréseivel…”- A harangok elhallgatnak. Mi pedig elindulunk a Főtéren keresztül a lévai temetőkertbe. A Milleniumi emlékműnél folytatjuk megemlékezésünket.
17.00 – Elhangzik Juhász Gyula Trianon című verse.
17.05 – Nagy Zoltán budapesti történész szól az egybegyültekhez.
17.20 – Fohászt mondunk a Nemzetért, az Egységért, a Megmaradásunkért.
17.30 – Felolvassuk a Magyar Református Egyház Konventje Trianoni Nyilatkozatát
17.35 – Elhelyezzük koszorúinkat, virágainkat az emlékmű előtt. (Készítettünk az emlékezők nevében egy közös koszorút. Szeretnénk, ha a jelenlévők legidősebb és legfiatalabb résztvevője együtt helyezné el azt az emlékmű előtt.) Ezután mindenki, aki hozott magával virágot vagy koszorút lép az emlékműhöz. Közben a „Tebenned bíztunk eleitől fogva”- a 90. zsoltár 1 versét énekeljük.
HIMNUSZ
17.40 – Léva város közéletében a múlt század első felében fontos szerepet betöltő személyek sírjaihoz lépünk és kifejezzük tiszteletünket. A római katolikus, az evangélikus és református temetők egy-egy sírját látogatjuk meg. Müller Péter kalauzol bennünket.
18.00 – Visszatérünk a Milleniumi emlékműhöz. Kört alkotunk az emlékmű körül, megfogjuk egymás kezét és elénekeljük a Szózatot.

Somorja

A Somorjai Református Egyházközség minden évben megemlékezik a trianoni évfordulóról. Idén, amikor a szégyenteljes békediktátum 90 éves, 2010. Június 4-én, 16:30-tól emlékistentiszteletet mutatnak be a somorjai református templomban.
Este 20:30-tól Koltay Gábor: TRIANON című filmjének vetítésére kerül sor. A vetítésre a bejárás a sétálóutca felőli kapun lehetséges.

Zsigárd

Idén lesz az 1920. június 4-i trianoni békeszerződés megkötésének 90. évfordulója. mivel ez a nap nemzetünk leggyászosabb eseményei közé tartozik, úgy érzem és úgy gondolom, nem szabad elsiklanunk felette és meg kell róla emlékeznünk! Ezen oknál fogva szeretnék mindenkit sok szeretettel meghívni a felvidéki Zsigárd falu tájházának udvarán (rossz idő esetén a kultúrházban) június 5-én rendezendő, kulturális trianoni megemlékezésre, mely 18:00 órakor veszi kezdetét.
A helységhez és a tájházhoz is szorosan fűződik Kaszás Attila neve. E napon róla is megemlékezünk, – emléktáblájának megkoszorúzásával és faültetéssel – mivel Attila szintén nagyon fontosnak tartotta ennek a napnak a jelentőségét és idén töltené be 50. életévét – áll Csiba Mátyás levelében.

Program:
– Kaszás Attila emléktáblájának megkoszorúzása
– Attila kert első fáinak ültetése
– A műsor szereplői: ARCOK énekegyüttes, Bödők Zsigmond, Csángálló Zenekar, Csiba Júlia, Czajlik Boglárka, Ebedi Citerazenekar, Gaál József, Gál Tamás, Jókai Ágnes, Korpás Éva, Kovács Edit, Kovács László, Lakatos Róbert, Mayer József. Műsorvezető Orosky Tamás.

A rendezők köszönik a FABO Alapítvány, Pro Traditione Zsigárd Polgári Társulás és Zsigárd község segítségét.

Felvidék Ma