Pénteken, május 7-én tetőzött a tíznapos kassai rendezvény, a Kassa Város Napjai, amikor ünnepélyesen az egykori Városházán átadták a város és a főpolgármester díjait, plakettjeit. Minden évben erre a napra esik ez az esemény, mert 641 évvel ezelőtt Nagy Lajos ekkor részesítette címeradományban Kassát.

„Nemegyszer találjuk magunkat abban a helyzetben, hogy értékes emberekről minél több szépet, igazat és elismerő szót kívánunk mondani. Sokszor azonban megállapíthatjuk, tekintettel értékeikre nem rendelkezünk elegendő szókészlettel… A kitüntetettek között találunk tudósokat, pedagógusokat, papokat, sportolókat, orvosokat, ám újságírót is vagy tömegközlekedési eszköz vezetőjét.” – közölte beszédében František Knapík (KDH) főpolgármester.

A Lunik IX. városrészben a romák között végzett áldozatos munkájáért Peter Bešényi mérnököt, a Don Bosco szalézi szerzetesét tüntették ki. Az Ungváron született 75 éves Jozef Červínka újságíró publicisztikai és írói tevékenységéért részesült elismerésben, aki az 1968-as normalizáció áldozata lett. Prof. Dr. Ján Danko, az Állatorvosi Egyetem Anatómiai, Hisztológiai és Fiziológiai Tanszékének vezetője is a kitüntetettek között volt a szakterülete terén végzett munkásságáért. Dr. Anna Futóová a kassai egyházi iskolák szervezése körül szerzett érdemeiért, Dr. Ján Gašpar, a Tudományos Könyvtár igazgatója publicisztikai és helytörténeti munkásságáért részesült elismerésben. A hatvanéves Halász György Juraj Halász néven a város történetének feltérképezéséért, publikációs tevékenységéért és az önkormányzatban végzett közérdekű munkájáért. Sajnálatos, hogy nem vállalja identitását. A nyolcvanéves Štefan Hrušovský mérnök fél évszázados bírói, edzői tevékenységéért az atlétika terén és a Nemzetközi Békemaraton szervezésénél kifejtett tevékenységéért. Szintén a sport területén végzett áldozatos munkájáért, valamint a vak, vagy csökkent látású sportolók körében folytatott tevékenységéért Jozef Kolbaskýt tüntették ki. In memoriam Prof. Dr. Jozef Maršala (1929-2007) tudományos munkásságával érdemelte ki a díjat a neuroanatómia területén végzett tevékenységéért. A nem egész rendű differenciálegyenletek megoldásának módszereiért prof. Dr. Igor Podlubný vehette át a díjat.
A közösségek közül a kassai Thália Színházat jutalmazták. Negyvenéves fennállása alatt, hozzávetőlegesen 7200 előadást tartott. Majd két millió néző láthatta produkcióikat. Kolár Péter igazgató kifejtette: „Ez egy nagyon értékes díj, mivel ez egész kollektíva negyven éves munkáját érinti, vagyis összességében több mint száz jelenlegi és egykori munkatársunkat.“
A görög-katolikus szellemi értékek terjesztéséért a Szt. Cirill és Metód-katedrális énekkara részesült kitüntetésben.
A főpolgármester díját tizenhárom személy kapta meg. Három csoportos díjat is kiadtak. Ezek között van a Hemerka Zenei Társaság és a Kassai Figyelő szerkesztősége is.
Emlékérmet összesen hatan kaptak, közöttük Szerencsés János, a Magyar Köztársaság főkonzulja.
A város díszpolgárává választották a világhírű, magyar származású Kosice Gyula argentin képzőművészt, akivel külön cikkben foglalkozunk.

Felvidék Ma, Balassa Zoltán