Debrőd polgármestere vagyok, e mellett a Bódva Völgye Fejlesztési Partnerség elnöke. Célkitűzésünk a közösségek összefogása és az élet jobbá tétele régiónkban. Vezetőségi tagja vagyok a Rovás Polgári Társulásnak, mely a fiatal tehetségeket karolja fel és segíti pályakezdésükben. A szlovákiai magyarság képviseletében a Szórvány Munkacsoportban is tevékenykedem, feladatunk a határon túli magyarok hatékony támogatási rendszerének kidolgozása, a határon átnyúló kezdeményezések támogatása.

Vallom, hogy Szlovákia déli részének gazdasági fellendülése minden itt élő ember érdekeit szolgálja tekintet nélkül arra, hogy milyen nemzetiségű. Ez különösen fontos itt, a keleti végen. Annak ellenére, hogy Kassa Szlovákia második legnagyobb városa, aránytalanul kicsi a jogköre és gyenge a parlamenti képviselete. Ez által előnytelen helyzetbe kerül Kassa vidéke is. De ez főleg rajtunk, az itt élő embereken múlik. A Londonban eltöltött 11 év alatt megtanultam: céljaink elérésének legfontosabb feltétele az, hogy kiálljunk magunkért, és ne adjuk mások kezébe a rólunk való döntés jogát! Az itthon szerzett tapasztalatok alapján kijelenthetem, hogy sok itt élő honfitársamra ráférne néhány, külföldön átgürcölt év. Ez nemcsak a szívósságukat, ellenálló képességüket és öntudatukat edzené, hanem arra is rávilágítna, hogyan kell civilizált módon politizálni, és hogy jogukban áll otthont teremteni a szülőföldjükön. Akkor talán elenyésző lenne azoknak a száma, akik a többségi nemzetnek való megfelelést tűzték ki életcélul. És akkor talán méltóak lennének arra, hogy magyarnak nevezzék magukat.
Ahhoz, hogy sikeresek legyünk, feltétlenül tisztáznunk kell magunkban három dolgot: Kik vagyunk? Hova tartozunk? Mit akarunk elérni? Különben könnyű prédájává válhatunk az épp aktuális politikai hatalomnak. A tartós sikerek érdekében elengedhetetlen történelmünk ismerete és kultúránk ápolása. Ezért is élesztettük újra a Szent László búcsú hagyományát Debrődön, mely nemcsak a Bódva völgyében élő emberek szívéhez áll közel, de remélhetőleg az egész Felvidék jelentős eseményévé válik majd. Mindez csak közös elhatározás és munka eredményeképpen jöhet létre. Ez úton is köszönök minden eddigi támogatást.
Céljaim egyértelműek: összetartó, eredményesen együttműködő közösségek építése, gazdasági és szociális fellendülés!

Mgr. Papp Adrianna,
Debrőd polgármestere,
a Bódva Völgye Fejlesztési Partnerség elnöke

68-as számmal indul az MKP parlamenti választási listáján