Az MKP visszautasítja Ján Mikolaj oktatási miniszter ama kijelentéseit, amelyeket az idei extern érettségi vizsgák értékelése kapcsán hozzánemértő és sértő módon a magyar tanítási nyelvű iskolák diákjai címére tett. Egyrészt egyetértünk az oktatási miniszter megállapításával, hogy a magyar nyelv ismerete a magyar tanítási nyelvű iskolákban meghaladja a szlovák nyelvét, hiszen ez természetes – az ember az anyanyelvét ismeri a legjobban. Másrészt viszont nem értünk egyet Mikolaj úr ama állításával, hogy: „a magyar tanítási nyelvű iskolákban egyáltalán nem elégséges a szlovák nyelv érvényesítése”. Hasonlóképpen elítéljük az oktatási miniszter ama kijelentését, hogy a magyar tanítási nyelvű iskolák diákjai nem tudnak államnyelven gondolkodni. Ők ugyanis pontosan úgy gondolkodnak, ahogy gondolkodniuk kell – az anyanyelvükön.
Szívesen megkérdeznénk a miniszter úrtól, milyen nyelven gondolkodik ő vagy a gyermekei, esetleg a szlovák nyelvű iskolák diákjai. A válasz nyilvánvalóan egyértelmű és ugyanaz lenne, hiszen az emberek a világon mindenütt az anyanyelvükön gondolkodnak. Nincs ez másként a magyar tanítási nyelvű iskolák diákjai esetében sem, tehát Mikolaj miniszter úr kritikus szavai nem helyénvalóak és nem korrektek. Véleményünk szerint az a tény, hogy a szlovák nyelvből végzett érettségi tesztek eredményei a magyar tannyelvű iskolákban csak hat százalékkal gyengébbek, mint a szlovák tanítási nyelvű iskolákban az ugyanebből a tantárgyból tett vizsgák eredményei, azt bizonyítja, hogy a magyar tanítási nyelvű iskolák tanárai és diákjai egyaránt kellő igyekezetet fordítanak a tantárgy oktatására és elsajátítására.

Sajnálatos – és az extern érettségi tesztek értékeléséhez való szelektív hozzáállás –, hogy Mikolaj miniszter urat nem aggasztják a szlovák tannyelvű iskolák B1-es szintű angol nyelvvizsgáinak gyenge eredményei – itt az átlagos eredmény 54,2 % volt, ami 1,2 %-kal rosszabb eredmény, mint a magyar tannyelvű iskolákban a diákok szlovák nyelvből elért eredménye. Ezt azonban a miniszter úr nem kritizálta.

Az MKP felháborítónak tartja az oktatási miniszter ama szavait, miszerint a magyar tanítási nyelvű iskolák diákjainak államnyelven kellene gondolkodniuk, mint ahogyan azt is, hogy Mikolaj úr számára az egész választási időszakban a magyar tannyelvű iskolák minőségének egyetlen mutatója a szlovák nyelv ismeretének szintje és oktatásának színvonala volt. Mintha ezekben az iskolákban más tantárgyakat nem is oktatnának.

Miniszter úr, engedtessék meg, hogy a mi gyerekeink, a magyar tanítási nyelvű iskolák diákjai is úgy gondolkodhassanak, ahogyan a világon minden gyermek: az anyanyelvén. Vagy talán a bevált praktikák szerint szeretné a nyelvrendőrség mellett a gondolatrendőrséget is bevezetni Szlovákiában?

Pozsony, 2010. május 18.

Szigeti László
az MKP oktatási alelnöke