Párkányban tanácskoztak a szlovákiai magyar televíziós újságírók és szerkesztők, értékelték munkavégzésük feltételeit, lehetőségeiket és a szlovákiai magyar közösség szükségleteinek megfelelő televíziózás létrehozása érdekében megalakították a Szlovákiai Magyar Televíziósok Szövetségét. Az alakuló közgyűlés zárónyilatkozatát alább olvashatják.

A szlovákiai magyarság alapvető joga az anyanyelvű tájékoztatás. A szlovákiai magyar televíziósok közössége úgy látja, hogy ez a jog az államnyelvtörvény egyes előírásai miatt csak korlátozott mértékben érvényesül. A szlovák államnyelvtörvény nem teszi lehetővé az interaktív anyanyelvű tartalmak sugárzását az országos és a lokális televíziókban. Előírja a kétnyelvűséget, amit a Szlovákiai Magyar Televíziósok Szövetsége a nemzetközi emberjogi és kisebbségvédelmi szervezetekkel egyetemben diszkriminációként és gazdasági versenyhátrányként értelmez. Ezen megszorítás a felvidéki magyar televíziózás fejlődésének az akadálya. A szlovákiai magyar televíziósok azért alapították meg a Szlovákiai Magyar Televíziós Szövetséget, hogy az eddiginél hatékonyabban érvényesíthessék nemzeti közösségük jogát a teljes körű anyanyelvű tájékozódáshoz.
Az SZMTSZ rövid távú céljai között szerepel:
1. a szakmai érdekképviselet
2. a szakmai fejlődés feltételeinek megteremtése folyamatos képzéssel, a szakmai megmérettetés fórumainak megteremtésével
3. egy interaktív elektronikus televíziós hírportál beindítása
4. az államnyelvtörvény diszkriminatív elemeinek eltörlését eredményező hazai és nemzetközi támogatás megszerzése
5. a magyarságkép alakítása
6. a nemzetek közti megértést szolgáló műsortartalmak gyártása és közvetítése
7. a hazai és a külföldi televíziós szervezetekkel való együttműködés

Az SZMTSZ középtávú céljai között szerepel:
1. 24 órás országos sugárzású magyar nyelvű televízió beindítása
2. Magyar nyelvű közép- és felsőfokú audio-vizuális képzés létrehozásának kezdeményezése
A Szlovákiai Magyar Televíziós Szövetség elvárja a szlovákiai magyar közéleti szereplőktől, hogy az eddiginél nagyobb fontosságot tulajdonítsanak a modern kommunikációs csatornáknak. Ennek megfelelően vonják be a szlovákiai magyar televíziós közösséget a magyarságkép átgondolt alakításába. Elvárjuk továbbá, hogy a szlovákiai magyarok parlamenti képviselői az eddiginél erélyesebben lépjenek fel az államnyelvtörvény diszkriminatív pontjainak eltörlése érdekében. Bízunk benne, hogy az új kormány és az új parlament az európai szervezetek ajánlásait figyelembe véve lehetővé teszi a szlovákiai magyar televíziózás kiteljesítését.

Párkány 2010. június 18.
A Szlovákiai Magyar Televíziósok Szövetsége alakuló
közgyűlésének résztvevői nevében Pereszlényi Csaba, az előkészítő bizottság tagja

Felvidék Ma