Feszty Zsolt, a T(e).Ü(gyed)KÖR Polgári Társulás vezetője honlapunknak elmondta, hogy az eredeti program szerint megtartják a komáromi Trianon-megemlékezést, de a tervezett emlékműavatásra nem kerül sor, mivel visszavonták az emlékmű felállítására előzőleg kiadott engedélyt, de a bemutatására igen.

A református templom kertjében került volna sor június 4-én a Trianon emlékmű avatására, de időközben a Nyitrai Kerületi Műemlékvédelmi Hivatal engedélyét a pozsonyi Országos Műemlékvédelmi Hivatal felülbírálta és eljárási hibára hivatkozva a szobor elhelyezésének új kérelmi eljárását javasolta. Viszont az új eljárás több hónapot vehet igénybe, így június 4-én nem kerülhet sor az emlékmű avatására a református kollégium udvarán. Mivel műemlékvédelmi területen szerették volna felállítani az emlékművet, ezért szükséges volt kérvényezni az illetékes műemlékvédelmi hivatal engedélyét. A már megadott nyitrai engedélyt a pozsonyi országos hivatal felülbírálta és új eljárásra kötelezte az érintett feleket.

A komáromi Trianon emlékmű alapja. Nem tudhatni, mikor kerül rá a szobor… Fotó: Lengyel Zoltán

A rendezvény keretében került volna leleplezésre a tragikus eseményre emlékeztető fából készült öt méter magas, villám sújtotta életfa. A központi részt négy alak tartja és őket fogja körül egy gyűrű. Egy igazi fekete vas abroncs, amelybe bele van vésve: 1920. június 4. Az emlékmű a magyar nemzet összetartozását jelképezi. Az ötletet Reményik Sándor verse adta a készítőknek. Az emlékmű felavatására ugyan nem kerül sor, de a bemutatására igen.

Amennyiben mégis felállítanák az emlékművet, abban az esetben súlyos pénzbüntetésre és bírósági eljárásra kellene számítania a polgári társulásnak.

A Te Ügyed Kör Polgári Társulás 2006 januárjában alakult a felvidéki Révkomáromban 9 alapító taggal a soraiban. Mint a nevünk is elárulja, minél többeket szeretnénk felrázni és bevonni a helybeli (komáromi/felvidéki) magyarságot érintő közügyekbe, a szellemi élet felpezsdítésébe.

Feszty Zsolt a Duna Televízió Térkép című adásában beszélt bővebben a trianoni emlékoszlopról. „Majd, ha az ateistáknak a húsvét fog fájni, akkor azt fogjuk halasztani, vagy, ha az Európai Iszlám Liga – vagy én nem tudom, most kitaláltam egy nevet – a pünkösd, vagy a karácsony ellen fog szólni, akkor azt fogjuk halasztani?! Tehát nem értem a kérdés felvetését. Lelkész vagyok, meg hívő ember vagyok, tehát hogy mondjam, ha az Istentől rendelt ünnepeket tartom, és az Isten a történelem ura is, na most nyilván nem történik semmi sem az ő tudta nélkül – nem mondom, hogy akaratával, de semmiképp sem a tudta nélkül, akkor ez a nap, ez ezen a napon van”! A részletes beszélgetést a Duna TV honlapján tekinthetik meg: Link

A rendezvény részletes programja megtalálható honlapunkon: Link

Felvidék Ma