Ismét magyar ünnep volt a Csallóköz szívében! Dunaszerdahely városa a felvidéki magyarság központja és bástyája. Több olyan rendezvénynek adott már otthont, amely az egész felvidéki magyar közösséget megmozgatta.

A Magyar Koalíció Pártja a hűséges Csallóköznek jelszóval hirdette meg rendezvényét. Csallóköz népe valóban a magyarság védőbástyája és központja. A kulturális rendezvényt nem lehet felülmúlni sem a dáridózó Lagzi Lajcsival, sem pedig egyéb zenekarokkal és énekesekkel.

Az egyik legkedvesebb regényem, az Egri csillagok. Alapiskolás koromban ötször is elolvastam és életem egyik vágya volt, hogy eljuthassak a Gárdonyi Géza által csodálatosan megírt helyszínre, a hős egri védők által oltalmazott Eger várába. Két évvel ezelőtt sikerült bejárnom az egri várat, minden zegét és zugát, ott állhattam a várfalon és szívemben a büszkeség zaja morajlott: Eleink, itt védték meg a magyar Hazát a török félhold árnyékától és asszimilációs törekvéseitől!
A dunaszerdahelyi Egri csillagok rockopera bemutatója szintén egy olyan esemény volt, amely egyrészt elgondolkodtatott és büszkeséggel töltött is el egyaránt. Vikidál Gyula és Varga Miklós főszereplésével egy csodálatos darabot láthatott a közel tizenötezres nézősereg. A látvány mellett nem volt elhanyagolható a mű mondanivalója sem. Sokaknak csak egy klasszikus történetet jelent, a magyarok a törökök ellen küzdenek és hol veszítenek, hol győznek, megfűszerezve egy kis romantikával. Az Egri csillagok azonban mást is sugalmaz! A hűségről és a hazaszeretetről is szól! A kitartásról és a becsületről, a közösség szeretetéről és az önfeláldozásról is egyaránt! Dobó István esküje az egyik legszebb momentuma a regénynek és az volt a dunaszerdahelyi bemutatón is: „ Esküszöm az egy élő Istenre, hogy véremet és életemet a hazáért és királyért, az egri vár védelmére szentelem. Sem erő, sem fortély meg nem félemlít. Sem pénz, sem ígéret meg nem tántorít. A vár feladásáról sem szót nem ejtek, sem szót nem hallgatok. Magamat élve sem a váron belül, sem a váron kívül meg nem adom. A vár védelmében elejétől végéig alávetem akaratomat a nálamnál feljebb való parancsának. Isten engem úgy segéljen!”
Szinte összeszorult az ember szíve és sokunk bizonyára Dobó, Bornemissza, Mekcsey helyébe vagy legalább az egyik egri védő helyébe gondolta magát. Kint az ellen, a várban, pedig a sokszoros túlerő ellen kitartó magyar sereg, akik önfeláldozóan felesküdtek a vár és a haza védelmére. Mily elszántságra volt szüksége azoknak a magyar vitézeknek és az egri nőknek, akik a várban tartózkodtak a török ellen, hogy megvédjék a várat, a hazát, a keresztény Európát? Egerben többről volt szó, mint egy magyar végvári várról! A magyar közösségről és a keresztény Európáról is szól a történet.
Dobó István, a vár kapitánya jól tudta ezt és azok is, akik vállalták a halált is édes hazájukért. a magyar földért.
Üzennivalója ma is aktuális Gárdonyi regényének. Semmilyen körülmények között nem adhatjuk fel és nem állhatunk az ellenség oldalára! Nem lehetünk megalkuvóak, hiszen a Júdás-pénz nem boldogít, a hazaárulás nem kifizetődő! Ahogy Hegedűs hadnagy is elnyerte méltó büntetését úgy csap le az igazság kardja, a megalkuvó és a sajátjait eláruló, a pénz és a hatalom miatt saját vérét megtagadó politikusokra, közéleti személyiségekre a mindennapokban is.
Öröm volt látni és hallani, hogy a dunaszerdahelyi nézősereg tapssal és szűnni nem akaró ovációval fogadta a rockoperát, amely egy kicsit a felvidéki magyarokról is szólt. Ahogyan Pázmány Péter fogalmazott az előadás előtt, hogy hiába volt itt 150 évig a török nem váltunk törökké úgy kell erősödnie a felvidéki magyarságnak is és nem janicsárrá válni, hanem megmaradni magyarnak szülőföldjén! A magyar értékeket bátran felvállaló erős közösség látszatát kell kifelé is mutatnunk és együtt kijelentenünk: A Haza nem eladó!

Karaffa Attila