A Luminosus nonprofit szervezet július 29-én rendezte meg első alkalommal a Bodrogköz és Ung-vidék turizmusát élénkíteni kívánó konferenciát és kiállítást Nagykaposon. A rendezvény, melynek a helyi Turisztikai Információs Központ adott otthont, a CORVINUS támogatásközvetítő Zrt. támogatásának köszönhetően valósulhatott meg.

A konferencia és kiállítás szervezését azzal a szándékkal indította útjára a szervezet, hogy a térség önkormányzatainak képviselőivel és a turizmus terén működő vállalkozókkal, szervezetekkel együttműködve, lehetőséget teremtsenek az eszmecserére, kapcsolatteremtésre és együttműködésre. Tették ezt azzal a hittel, hogy egy ilyen találkozás és fórum hozzásegíti e gazdaságilag elmaradott régió fellendítését.
A szűkebb régiót képviselő meghívottakon kívül megszólították az észak-magyarországi térség vendéglátásban és turizmusban működő cégeit és szervezeteit is, így a konferencia jó alkalomnak kínálkozott a határon átívelő együttműködések megalapozására, illetve a már meglévők elmélyítésére is.

A konferencia tartalmas programot kínált a résztvevők számára. Az előadások során Molnár-Ujj Erika, a Sátoraljaújhely-Hegyköz Turizmusáért Egyesület, TDM menedzsere a sátoraljaújhelyi kalandparkot mutatta be, az Ung-vidék természeti kincseiről és ezek kihasználásának lehetőségéről Bogoly János tartott előadást. Bemutakozott a Királyhelmecen székelő Bodrogtour Turisztikai Információs Központ – Szemán Tibor beszélt róla – , továbbá a hidaskürti Magán Szakközépiskola Nagykaposon működő tagozata – vendéglátós képzése – és a nagykaposi Turisztikai Információs Iroda. Mihók Gábor, a Regionális Vállalkozásfejlesztési Szövetség irodavezetője az önkormányzatok, vállalatok határon átívelő pályázati együttműködési lehetőségeiről tájékoztatta a résztvevőket. A szervezők a legfiatalabbakról sem feledkeztek meg, hisz a rendezvény ideje alatt érdekes foglalkozásokkal várták a gyerekeket is.

Bálint Annamária igazgató szerint a konferencia és kiállítás sikeresnek mondható, hisz a konferencián 30-40 fő hallgatta a színvonalas előadásokat és vett részt aktívan az eszmecserében, a kiállítást pedig 50-60 fő tekintette meg. Sajnálatos, hogy a térség községeinek polgármesterei, illetve önkormányzatai várakozáson aluli létszámban voltak jelen. Bízva abban, hogy nem az érdektelenség volt e jelenség oka, a szervezők igyekeznek majd a legközelebbi konferenciák időpontjait úgy megválasztani, hogy az ne a nyári szabadságolás idejére essen. A résztvevők minden bizonnyal elégedettek voltak az előadások tartalmával és a rendezvény színvonalával, hisz többségük úgy nyilatkozott, hogy új kapcsolatokkal és hasznos információkkal gazdagodtak. Az igazgató asszony a rendezvény legnagyobb hozadékának azt tartja, hogy több esetben sor került a kapcsolati adatok cseréjére és a jövendő együttműködések megalapozására.
A jelenlévők elégedettségét látva a szervezők úgy gondolják, hogy folytatni kell az elkezdett munkát. Tervezik az idei konferencián született kapcsolatok ápolását és az együttgondolkodás folytatását a turizmus területén. Terveik szerint a következő hasonló rendezvénynek akár valamelyik magyarországi partnerintézmény adhat majd otthont.

Felvidék Ma, Mgr. Tökölyi Angéla