A Rákóczi Klub őszi szemeszterének második összejövetelén, október 6-án zsúfolásig megtelt a budapesti Magyarok Háza Bartók-terme. Ilyen még nem volt, pótszékeket kellett behozni! Bizonyára a téma és a jó előadó vonzotta a sok érdeklődőt, közöttük az egyetem számtalan diákját.

A klubvezető, Martényi Árpád az elején beszámolt a Szövetség aktuális eseményeiről, majd megemlékezett az aradi vértanúkról.
Mohi Csaba, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem tanára, a klubest előadója nagyon érdekes témát boncolgatott, a jogrendszerek elméletét és az érdekérvényesítés európai gyakorlatát. Három ország (Csehország, Szlovákia és Ausztria) példáján keresztül mutatta be a különböző történelmi hátterű és fejlődésű országok mai uniós szerepét és nemzetállami törekvéseit. Nagyívű előadásának végén kimondta a következtetést: Európa csak akkor tudja megtartani szerepét a világpolitikában és a gazdaságban, ha létrejön az az „Európai Egyesült Államok”, amely a meglévő közös gazdaságon túl közös külpolitikával és közös hadsereggel rendelkezik.
Az előadást követő vitában megerősítést nyert, hogy Európának további szerveződése során igenis keresztény gyökereire, görög kultúrájára és a római jogra kell támaszkodnia.
A vastapssal jutalmazott előadás bizonyította, hogy nem véletlenül a Pázmány egyik legnépszerűbb előadója dr. Mohi Csaba.

Felvidék Ma, iá