Harminchárom kis elsős, valamint negyven középiskolás kezdte meg alapiskolai, valamint gimnáziumi tanulmányait a református oktatási intézményekben. A hét oktatási intézményből egy egyházmegyei, öt egyházközségi, egy pedig zsinati tanácsi fenntartású. Az öt református alapiskolának háromszázhuszonhat, a két gimnáziumnak pedig száznyolcvankilenc tanulója van.
VAJÁN

Az ungi egyházmegyében lévő Vajáni Magyar Tanítási Nyelvű Református Egyházi Alapiskola tizenkét elsőssel kezdte meg az idei tanévet. Az elmúlt évben ugyan hárommal többen ültek be az iskolapadokba, de Hudák Bálint igazgató szerint ez mindig a demográfiai helyzettől függ. Az elsősök inkább helybeliek, mert a szomszédos településeken még működnek az alsó tagozatos kisiskolák. Az ötödikesekhez elég sokan csatlakoztak Csicserből, de vannak tanulóik Abaráról, Nagyráskáról, Deregnyőről, Bésből, Nagykaposról és Mokcsamogyorósról is. Mivel a diákok nagy része a környező településekről származik, az iskola (külföldi támogatásnak köszönhetően) maga biztosítja a gyerekek reggeli és délutáni szállítását, mégpedig iskolabusz segítségével.

ROZSNYÓ

A legtöbb tanulóval rendelkező egyházi alapiskola az abaúj-tornai egyházmegyében található Rozsnyón van. Az idén százhetvenen kezdték meg az iskolaévet. Tavaly még tizenhárom elsősük volt, most viszont csak nyolc. Tóth Sándor igazgató a csökkenés okát az alacsony születési számban látja, s nem gondolja, hogy a szülők elpártoltak volna a magyar nyelvű oktatási intézménytől. Az iskola ugyanis már harmadik éve tehetséggondozó intézményként működik, ahol kiemelt figyelmet szentelnek az angol nyelv oktatásának. A felső tagozatra huszonhét új diák érkezett. A tanulók hetvenöt százaléka a környező tizenöt településről jár be Rozsnyóra – egyelőre tömegközlekedéssel. Az igazgató szerint azonban jó lenne egy iskolabuszt vásárolni, hogy egyszerűbb legyen az iskolába jutás.

ÉRSEKKÉTY

Az idén öt elsős kezdte meg az iskolába járást az érsekkétyi egyházi alapiskolában. Mindannyian az iskolához tartozó óvodából érkeztek. Bohák Valéria igazgatónő tájékoztatása szerint a közös igazgatás alatt lévő oktatási intézményhez hetven gyermek (hatvankét iskolás és nyolc óvodás) tartozik. Az érsekkétyi iskolába Kissallóról, Farnadról, Kis-és Nagyölvedről is járnak tanulók. Egy részük tömegközlekedési eszközzel, míg a Garamon túlról érkezők szállításáról saját – holland támogatással vásárolt – kisbusszal gondoskodnak. Az idei változások között szerepel, hogy a legtöbb tantárgyat már szakképzett pedagógus oktatja.

MARTOS

Az egyházi alapiskolák közül csak a Martosi Református Egyházi Alapiskola nem teljes szervezettségű, ide csak alsó tagozatosok járnak. Tavaly még hét elsős kezdte meg iskolás éveit Martoson, az idén viszont csak egy gyermek, akinek a szülei nagyon ragaszkodtak ahhoz, hogy ebbe a kisiskolába járjon a gyermekük. Dékány Gizella igazgatónő azonban bízik benne, hogy a következő iskolaévben több elsősük lesz (az előrejelzések szerint számuk akár öt-hat is lehet).Az iskolának jelenleg tizenkét tanulója van. Négyükért, akik a közeli településeken élnek, mindennap – itt is holland támogatásnak köszönhetően – külön iskolabusz megy. A kisiskola negyven-negyvenöt tanuló számára készült, így nem lenne gond, ha több szülő választaná gyermeke számára ezt az oktatási intézményt.

ALISTÁL

Az alistáli egyházi alapiskolában hét elsőssel kezdték meg a tanévet, így negyvenkét tanulóra emelkedett a diákjai száma. Igaz, a korábbi években több tanulót is számon tartottak, de az elsősök és ötödikesek mostani létszáma is bizakodásra ad okot Édes Enikő igazgatónő szerint, mert a korábbi évhez képest emelkedést mutatott a beíratott diákok száma. Alistálra a helybelieken kívül padányiak, bögellőiek, csilizpatasiak és apácaszakállasiak járnak. Az utóbbi községből érkező tanulók utaztatását saját iskolabusszal oldják meg. A közösség nagy örömére szolgál, hogy már birtokba vehették a sok év munkája nyomán elkészült új iskolaépületet, melynek ünnepélyes átadására október 24-én kerül sor.

RIMASZOMBAT

A rimaszombati Tompa Mihály Református Gimnáziumban huszonkét elsős kezdte meg gimnáziumi éveit. A nyolcosztályos gimnáziumba tizenketten, a négyosztályos általános tagozatra tízen nyertek felvételt. Jelenleg az oktatási intézményt százharmincketten látogatják. Sebők Attila igazgató tájékoztatása szerint a nyolcosztályos gimnáziumba – mivel kisebb diákokról van szó – csak Rimaszombatból és környékéről érkeznek, a négyosztályosat viszont már Losonc, Szepsi és Nyitra környékéről is látogatják – az iskolához tartozó kollégiumnak köszönhetően.

LÉVA

Tizennyolc elsőse lett a lévai református gimnáziumnak. Az iskolának, amely idén ünnepli fennállásának tizedik évfordulóját, ötvenhét tanulója van (kettővel több, mint az előző iskolai évben). A diákok többsége a környező falvakból származik, de vannak olyanok is, akik távolabbról (Nyitra környékéről) látogatják az oktatási intézményt. A gimnáziumnak nincs saját kollégiuma, ennek ellenére megoldódott a távolabb lakók bentlakásos elhelyezése. Kluch János igazgató a jövőbeli tervekkel kapcsolatban elmondta, hogy a gimnázium jövőre szeretné felvenni Czeglédi Péter gályarabságra hurcolt lelkipásztor nevét.

Reformata, Kálvinista Szemle 10/2010, Felvidék Ma