A Magyar Koalíció Pártja szerint a  kormánykoalíció által jóváhagyott jövő évi költségvetés-tervezet jelentős veszélyeket rejt.  Farkas Iván gazdasági alelnök szerint a 2010-es költségvetéshez hasonlóan túlértékeltek, teljesíthetetlenek az európai uniós alapokból származó bevételek.

“A közpénzek jövő évi ingadozását a legjobban talán a pénzügyminiszter kijelentése szemlélteti, miszerint jövőre 8 mld. eurót kell majd kölcsönöznünk, miközben az állami költségvetés bevételi oldalán 13 mld., kiadási oldalán pedig 16,9 mld. euró szerepel.
A kormánykoalíció ebben az évben semmit sem spórolt, pedig fél éve volt erre. Ha most mégis úgy döntött, hogy növeli a közvetett adót (HÉA és fogyasztási adó), miért nem tette ezt rögtön, hiszen akkor azonnali hatást ért volna el?
A miniszterelnök asszony szerint a kormány igazságosan és megfontoltan járt el a költségvetés megszavazása során. A konszolidációs csomag és a jóváhagyott költségvetés akkor lett volna igazságos, ha a járulékterhek valamennyi társadalmi réteget egyformán érintenének. Igaz ugyan, hogy a szerződéses munkavégzést nem terhelik járulékok, de a legkisebb bevétellel rendelkezők egy rétegének bérét, akik megbízási szerződés alapján dolgoznak, minden kötelező járulékkal megterhelik. Ellenkezőleg, a legtehetősebb réteg bevételét, az osztalékokat (ún. dividendumokat) csak részben, csupán az egészségügyi biztosítóba fizetett járulékkal terhelik majd meg. Nem lesznek tehát megterhelve a társadalmi biztosítóba fizetett járulékokkal annak ellenére, hogy a társadalombiztosítás I. pillére, vagyis a Szociális Biztosító a közigazgatási intézmények közül a legrosszabb helyzetben van.
Az MKP gazdasági és régiófejlesztési szakmai tanácsa a pénzügyi helyzet konszolidációjának érdekében nemrégiben javasolta a bankok és a pénzügyi szektor számára speciális adó bevezetését, mint ahogyan a progresszív adó bevezetését is a fizikai személyek számára, hogy a magasabb bevétellel rendelkező személyek ebben a gazdaságilag nehéz időszakban jobban vegyék ki részüket a közigazgatás finanszírozásából.
Szimpatikus az az igyekezet, hogy az adózásról szóló törvénybe iktatott kivételek megszüntetése után a kormány kompenzálni fogja némely szociálisan hátrányos helyzetű réteg bevételkiesését: megemelik a legalacsonyabb nyugdíjjal rendelkezők nyugdíját, megtartják az egyszeri, ún. karácsonyi nyugdíjat, megemelik a családtámogatást, bevezetik a nyugdíjasok és a hátrányos helyzetűek számára a gyógyszerkiadások limitjét.
Az egyik oldalon szimpatikus, hogy az elsőbbséget élvező területek támogatására szánt összeget megemelik, mint pl. az oktatásügy és a művelődés, a családtámogatás vagy az autópálya-építés, illetve a közlekedési infrastruktúra és a munkahelyteremtés terén. Másrészt viszont kevesebb jut majd a jövő évben a bérlakások építésére, és kérdéses az egészségügyre, a tudományra és kutatásra szánt anyagi támogatás, a Szlovák Tudományos Akadémia költségvetését pl. 5 mil. euróval csökkentik. Pedig a kormány programnyilatkozatában a tudomány és a kutatásfejlesztés a prioritások közt szerepel. Az autópálya-építés megemelt támogatásán kívül a régiófejlesztésre nagyon kevés jut, bár ez is a kormányprogram prioritásai közt van. A konszolidációs csomagban és a jóváhagyott költségvetés-tervezetben sincsenek a bürokrácia csökkentésére irányuló rendelkezések.
Az alacsony és átlagos jövedelmű családok számára nem kedvező a jövő évben tervezett általános drágulás sem. Ezeknek a családoknak mintegy 36 eurós havi kiadásnövekedéssel kell majd számolniuk az energiahordozók és az élelmiszerek világpiaci árdrágulásától függően” – mondta Farkas Iván, az MKP gazdasági és régiófejlesztési alelnöke.

mkp.sk, Felvidék Ma