Október 16-án, a falunap délelőttjén a helyi kultúrházban ünnepélyes képviselőtestületi ülést hívott össze Rimaszécs község polgármesterasszonya, Stubendek Márta.
Ezen az ülésen részt vettek a község polgárai, intézményeinek vezetői, a helyi egyházközségek képviselői, a helyi civil szerveződések képviselői, az anyaországi testvértelepülés, Bánréve önkormányzata és jegyzőasszonya, Auxt Ferenc, az MKP Rimaszombati járási elnöke, Rigó László, az MKP JE tagja.
A testületi ülésen a képviselőtestület mind a 9 tagja jelen volt. A procedurális kérdések után a polgármesterasszony értékelte ki az elmúlt 4 évet és vázolta Rimaszécs múltját, jelenét és terveit a jövőre.
„A helyi önkormányzatok munkája nagy felelősség. Tevékenységünk közvetlenül érinti az emberek életét. Befolyásolja mindennapjaikat, életkörülményeiket. Bölcs és józan önkormányzatra van tehát szükség, amely tapasztalattal, tudással és kellő valóságérzettel rendelkezik. Olyanra, amely tiszta kézzel és tiszta szívvel áll a köz asztalához, asztalt terít a szívében és köré enged mindenkit, aki szeretetre éhes. Nagy felelősség egy falut képviselni, vezetni. Aki dolgozik, hibát is vét. Nincs ember, aki mindig mindenkinek megfelel, mert sokszor népszerűtlen intézkedést kell hozni. Községünk régi dicsősége nem jön vissza soha. Más lett a világ, rohanunk, nem figyelünk egymásra, önző lett az ember. A minap olvastam Szent Istvánról és magam elé képzeltem a bölcs király arcát. Államalapító királyunk, Szent István arca, ahogyan ránk tekint, valószínűleg szomorú arc. Arca megrendült, fájdalmas és féltő. Nem érti, miért van széthúzás az emberek között, miért ellensége a magyar a magyarnak. Tanulhatnánk pedig a történelem példáiból. Évszázadokon át idegenek többször leigázták, sanyargatták népünket. Hazánkat szétszakították, idegen országba kényszerítettek bennünket, megéltük a kitelepítést, elhurcoltatást, megaláztatást, a kommunista diktatúra pedig helyrehozhatatlan károkat okozott. Ki akarta üríteni az emberek lelkét, megtagadtatni Istent, rombolni a családokat.
Ennek a rendszernek az árnya még mindig rajtunk ül. Látjuk a fő utca patinás házait mai állapotukban, sehol sem látjuk viszont a széles környéken híres Őrangyal gyógyszertárat, melyet értelmetlenül leromboltak. Így a rendszer megváltoztatta Rimaszécs valamikori mezővárosi jellegét.“ – mondta Stubendek Márta.

A következőkben a jelenlévők tanúi voltak annak a felemelő aktusnak, amikor a polgármesterasszony – a község alapszabályában lefektetett jogánál fogva – 10 személynek, ill. társulásnak adta át a kitüntető „Rimaszécsért” polgármesteri díjat. A díjazottak hasznos tevékenységet fejtenek ki Rimaszécs lakosai érdekében, annak fejlesztéséért és hírneve gyarapításáért.
Ők a következők : Kovács Attila, Újj Barbara, Jeriga Imre, ijf. Busa Viktor, Ruszó Roland, A Rimaszácsi polgárok és vállalkozók szövetsége, Pt., Ternipe, Pt, Rimaszécsi teleház, Rimaszécsi sportszervezet, id. Busa Gábor.

Továbbá a polgármesterasszony megemlékezett azokról, akik az egyházak területén tevékenykednek Rimaszécsen. Örömét fejezte ki afelett, hogy az egyház mindennapjaink részévé vált és az emberek újra mernek menni az Isten házába fohászkodni, áldást kérni, ünnepelni, hálát adni. A helyi római-katolikus és református egyházban végzett áldozatos munkájáért 6 személy kapott virágot.
Stubendek Márta külön megemlítette azokat a polgárokat, akik fáradságot nem ismerve vették ki a részüket a mentési munkákból az árvíz és belvíz idején. Elmondta, hogy abban az időszakban, amikor félelemmel és keserűséggel volt tele a szíve az árvízveszély miatt, jó volt látni, hogy a falu több lakosa egy emberként összefog egy közös ügyért. Sajnálatát fejezte ki viszont azért, hogy ez nincs mindig így és Rimaszécsre az elmúlt 4 évben gyakran jellemző a széthúzás, a békétlenség szitása.

Végezetül a képviselőtestület határozatban tudomásul vette a polgármesterasszony kiértékelő beszédét, a polgármesteri díj odaítélését és kijelentette azon szándékát, hogy meg kívánja erősíteni testvértelepülési kapcsolatát Bánréve községgel.
A zárszóban Stubendek Márta minden jelenlévőt arra biztatott, hogy összefogással jobbá tudjuk tenni településeink jövőjét és a kihívásoktól nem szabad megijedni, bátran kell venni az akadályokat. Beszédét a következő gondolatokkal zárta : „Azt hiszem, akkor lesz egy hegycsúcson igazán szép a kilátás, hogyha gyalog megyünk oda fel, megizzadunk, verejtékezünk, de végül mégis felérünk.”
Az ülés után a helyi alapiskola diákjai szavalataikkal tarkították a délelőtti rendezvényt, majd a helyi Széchy Mária női kórus, Lévay Tibor vezetésével gömöri népdalcsokrot adott elő. Végezetül a jelenlévők elénekelték a Szózatot.

E szép ünnepség után Ambrúzs Zoltán alpolgármester képkiállítást nyitott meg a kultúrház kistermében, melyen megtekinthetők Kovács Attila tehetséges helyi fotós képei és Rimaszécsről készült régi fényképek, melyek e település régi fényéről, nagyhírű múltjáról tanúskodnak.
A délutáni órákban a falu lakossága a helyi futballpályán szórakozhatott. Biztosítva volt ingyen körhinta, csúszda, légvár, motorozás a gyerekeknek, valamint sült kolbász, sör és üdítő minden rimaszécsi lakosnak. Később a helyi tehetséges gyerekek adták elő műsorukat. A falunap fő attrakciója a közkedvelt LL. Junior előadása volt. Az esti órákban táncmulatsággal ért véget ez a szép őszi nap.

Felvidék Ma