A Magyarok Szövetsége felvidéki tagjai kezdeményezésére kerül sor arra tanácskozásra, melynek keretében megvitatják, miként képviseltetheti magát a Felvidék magyarsága a kétkamarás Magyar Parlament Felsőházában. December 4-én, szombaton Dunaszerdahelyre hívnak minden felvidéki magyar működő, élő közösséget: polgári társulást, szövetséget, mozgalmat és egyéb polgári (civil) kezdeményezést, illetve annak képviselőit.

 

Folyó év október 28-án közzétett felhívásunk (Tanácskozzunk a Felsőházért, Dunaszerdahely, 2010. december 4.), alapján folyamatosan jelentkeznek a felvidéki magyar civil szervezetek, polgári társulások és közösségek. Ezúton szeretnénk azokhoz is eljuttatni a felhívást, akiket nem sikerült az eddigi szervezés folyamán személyesen vagy villámposta útján megszólítanunk. Kérjük mindazokat, akik olvassák ezt a közleményt, hogy mihamarabb jelezzék a tanácskozáson való részvételi szándékukat a megadott elérhetőségeken. Közöljük továbbá, hogy nemcsak közösségeket, hanem nemzeti elkötelezettségű egyéneket is várunk a tanácskozásra, melynek témái:

A Felvidéki Civil Parlament

Anyanyelvhasználat, oktatás

Felvidékiek a Magyar Országházban

Egyszerűsített honosítási eljárás

Mikor lesz egymillió magyar a Felvidéken

A részletes tudnivalókat és a tanácskozás programját a beérkezett jelentkezések után küldjük meg az érdeklődőknek. Arra hívunk minden felvidéki, nemzetünkért tenni akaró egyént és közösséget, hogy csatlakozzon felhívásunkhoz, és vegyen részt a tanácskozáson! A felhívás és a jelentkezési lap letölthető a www.mszf.neobase.hu honlapról.

Villámpostacím: msz.felvidek@gmail.com, Telefon: 0904 644 950

Buzdításképp álljon itt egy gondolat nemzetünk jelenkori jeles személyiségétől, Szabados Györgytől: „A Szent Korona jogfolytonosságának helyreállítása ezért nélkülözhetetlen és szükségszerű. Ez életrevalóságunk parancsa. Ennek elmulasztása most, emberi butaság lenne, e régen várt történelmi esély eljátszása pedig közösségi gyöngeség és felelőtlenség.” – áll a Magyarok Szövetsége felvidéki tagjainak közleményében.

 

Felvidék Ma, ka

{iarelatednews articleid=”25582,22651,23667,22552″}