Alábbi összeállításunkban a Magyar Koalíció Pártjának dunaszerdahelyi alapszervezetének képviselőjelöltjeit mutatjuk be. Az MKP városi szervezete az összes választókörzetben indít jelöltet. Polgármesterjelöltnek az eddigi polgármestert Dr. Hájos Zoltánt indítja.

Az 1. számú körzet jelöltjei:

Bock Károly – a Szlovák Műszaki Egyetemen szerzett gépészmérnöki diplomát. 2008 augusztusától a Southerm hőszolgáltató cégnél műszaki vezetőként dolgozik. Szívügyének érzi Dunaszerdahely sorsát, ezért most képviselőként szeretne támogatni minden olyan kezdeményezést, amely a város polgárainak érdekeit szolgálja. Legfontosabb céljai között szerepel: a panellakások és környezetük felújításának támogatását; a biztonságos kerékpárutak kiépítését; valamint anyanyelvünk megőrzését, hagyományaink, kultúránk ápolását.

Fekete György – a Komenský Egyetem Természettudományi Tanszékén államvizsgázott elméleti fizika szakon, majd a Szlovák Tudományos Akadémián tudományos kutatóként matematikai fizikával foglalkozott. 1996-tól a Perfects Rt és a DSTV igazgatója. 1998 óta önkormányzati képviselő. A jövőben tevékenyen foglalkozna: a panelházak felújításának elősegítésével, a lakótelepek környezetének fejlesztésével, az elektronikus ügyintézés és a helyi informatikai hálózatok kialakításával, valamint a helyi elektronikus média és a vizuális kultúra fejlesztésével.

Horony Ákos – A pozsonyi Képzőművészeti Főiskolán festőművész diplomát szerzett. A budapesti Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Karán pedig jogi diplomát. Jelenleg a Szlovákiai Magyarok Kerekasztala mellett működő Jogsegélyszolgálat munkájába kapcsolódik be, mint jogi szakértő. A városi önkormányzat képviselő testületébe másfél évvel ezelőtt pótképviselőként került be. Hozzászólásaival és javaslataival a város kulturális értékeire hívta fel a figyelmet, anyanyelvünk és nemzeti identitásunk megerősítését szem előtt tartva. Szeretném, ha városunk azon túl, hogy tiszta, és élhető legyen, saját „lelkét” is megtalálja és fejlessze.

Hulkó Gábor – A Szlovák Műegyetemen „Automatizálás“ szakon szerzett mérnöki diplomát. 1994 óta mint egyetemi professzor – intézetigazgató és kutatóközpont-vezető tevékenykedik a Szlovák Műegyetemen. Többféle tudományos és társadalmi kitüntetést kapott. A Magyar Tudományos Akadémia külső tagja. Két választási időszakban volt a város tiszteletbeli alpolgármestere. Az MKP városi szervezetének elnöke. Közreműködött a város ipari parkjának kialakításában, valamint oroszlánrészt vállalt a Banner Batterien akkumulátorgyár megépülésének megakadályozásában.

Molnár Zoltán – A Pozsonyi Műszaki Egyetem műépítészeti karán szerzett diplomát. 1994 óta a Modulus tervezőirodában dolgozik. A következő négy évben nagyobb hangsúlyt szeretne fordítani a lakókörnyezet és a természet védelmére, a lakótelepek, parkok szebbé tételére, a játszóterek bővítésére. Tovább szeretné folytatni a járdák, utak felújítását, kerékpárutak kiépítését szorgalmazza ott, ahol van rá lehetőség. Csak olyan ipari beruházásokat támogat, amelyek nem szennyezik a környezetet, hiszen fontos számára az itt élő emberek egészsége.

Nagy Krisztián – A Pozsonyi Komenský Egyetemen szerzett angol tanári diplomát. A DHL nemzetközi csomagszállító vállalatnál van alkalmazásban. A Nemzetközi Szent György Lovagrend lovagja és a Bíró Márton polgári társulás alapító tagja. A DAC futballklub nem hivatalos honlapjának üzemeltetője és szerkesztője. 2006 óta városi képviselő, a városi tanács tagja, valamint az oktatásügyi bizottság elnöke. Az oktatásügyi intézmények környékén szeretné növelni a biztonságot, tovább javítani az épületek és sportpályák állagát, valamint biztosítani a hátrányos szociális helyzetben lévő tehetséges gyermekek anyagi támogatását.

A 2. számú körzet jelöltjei:

Bugár Zoltán – A Pozsonyi Közgazdaságtudományi Egyetem Gazdasági Informatika karán szerzett közgazdászmérnöki diplomát. Jelenleg a dunaszerdahelyi THERMALPARK gazdasági menedzsere. Fontos számára, hogy Dunaszerdahely és a Csallóköz is felzárkózhasson a gazdaságilag fejlettebb régiók szintjére. A siker zálogát az idegenforgalom fellendítésében látja, amelyet szívügyének tekinti. Az szeretné elérni, hogy Dunaszerdahely fürdővárosi rangra emelkedjen. Továbbá fontos számára őseink hagyományainak ápolása.

Gőgh Tamás – A Pozsonyi Komenský Egyetem testnevelési karán szerzett diplomát. Jelenleg vállalkozóként dolgozik. Válogatott kézilabdázó volt, 10 évig a DAC játékosaként és edzőjeként tevékenykedett. Tagja a városi tanácsnak, a sport szakbizottságnak, a vállalkozási szakbizottságnak pedig az elnöke. Céljai között szerepel, hogy megépüljön a Galántai úti elkerülőút, valamint támogatja a várost érintő megyei utakon betervezett körforgalmak megépülését.

Hulkó Gábor ifj. – A csehországi Masaryk Egyetemen jogász doktori és tudományos doktori fokozatot szerzett. Jelenleg a győri Széchenyi István Egyetem Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Karán oktat mint egyetemi adjunktus. Közelebbi kutatási területe a közigazgatási autonómia, ezen belül az önkormányzatok szabályozása. 2006 óta a város alpolgármestere. A hivatali ügyintézés és az önkormányzati döntéshozatal terén szerzett tapasztalatokat a jövőben is szeretné kamatoztatni.

Karaffa Attila – A Budapesti Pázmány Péter Katolikus Egyetem Hittudományi Főiskolai Karán hittanári oklevelet szerzett. Jelenleg a révkomáromi Selye János Egyetem doktorandusz hallgatója. A Szövetség a Közös Célokért irodahálózat munkatársaként, szerkesztő-fotóriporterként dolgozik a Felvidék Ma internetes hírportálnál. Emellett a Pázmaneum Polgári Társulás ügyvezető elnökeként tevékenykedik. A Szent Korona lovagrend tagja. A városi etikai és ifjúsági bizottságban tevékenykedik. Megválasztása esetén szorgalmazza új játszóterek és zöldövezetek kialakítását. Célja a kultúra és a sport fellendítése a városban, valamint a keleti lakótelepen magyar nyelvű osztályok beindítását szorgalmazza majd.

Domonkos Ágota – A Pozsonyi Comenius Egyetem Pedagógiai Karának angol nyelv és irodalom szakán szerzett diplomát, majd az egyetemi tanulmányokat követően a párizsi Sorbonne egyetemen egy szemeszteren át francia társadalomtudományt és művészettörténetet hallgatott. A külföldön szerzett tapasztalatait szeretné kamatoztatni a képviselőtestület munkájában. Diplomáciai tapasztalatokkal is rendelkezik. Szigeti László és Csáky Pál mellett dolgozott az oktatási minisztériumban és a kormányhivatalban, mint külügyi tanácsadó. Fontosnak tartja a keresztény értékeket és azt, hogy merjük használni az anyanyelvünket. Célja, hogy a fiatalok helyben is boldoguljanak, ugyanakkor a nyugdíjasok életkörülményeinek javítását is fontos feladatnak tartja.

Keszegh Pál – A Szlovák Műszaki Egyetem Vegyészmérnöki karán szerzett diplomát. A dunaszerdahelyi Járási Hivatal elöljárója volt, később mint a nagyszombati Kerületi Hivatal elöljárója tevékenykedett. 2005-2006 időszakban a nemzeti tanács parlamenti képviselője volt. 2001-től megyei képviselőként dolgozik a nagyszombati Kerületi önkormányzatban, 2002-től pedig a dunaszerdahelyi önkormányzat képviselője. Képviselőként Dunaszerdahely idegenforgalmának fellendítése érdekében szeretne tevékenykedni.

Lelkes Ernő – A Nyitrai Mezőgazdasági Főiskola állattenyésztési szakán szerzett diplomát. Az oklevél megszerzése után a Közép-Csallóközi Hulladékgazdálkodási Társulás irodavezetőjeként tevékenykedett, később mint a hulladéktároló vezetője. Ma a vállalat menedzsereként dolgozik. Az építkezési és környezetvédelmi, illetve a vállalkozói szakbizottságokban vállalt szerepet. Lelkes Ernő látható képviselője kíván lenni Dunaszerdahelynek, vagyis szoros kapcsolatot szeretne tartani választópolgáraival.

A. Szabó László – Nyitrán szerzett tanári diplomát. Több egyetemen oktatott, többek között az oktatási minisztérium nemzetiségi főosztályát is vezette. Több szakmai publikáció, könyv, tanulmány, cikk és előadás fűződik a nevéhez. 2007-ben megalapította a dunaszerdahelyi magángimnáziumot, amelynek jelenleg is igazgatója. Emellett a Szent György Lovagrend lovagja. Az önkormányzati munkában elsősorban Dunaszerdahely szellemi felvirágoztatásáért szeretne tenni az oktatás, a kultúra és a sportélet terén. Legfőképpen a dunaszerdahelyiekkel folytatott párbeszédre helyezné a hangsúlyt.

A 3. számú körzet jelöltjei:

Andrássy Ferenc – A Komenský Egyetem Természettudományi Karán fizika szakon végzett. 2007-től a dunaszerdahelyi Termálfürdő igazgatótanácsának elnökeként irányítja a fürdőt. Az eddigi munkahelyein szerzett tapasztalatokat szeretné képviselőként hasznosítani városunk és környezetünk egészségesebbé, tisztábbá és szebbé tétele érdekében. Fontosnak tartja a szellemi értékek megőrzését is, azt vallja, hogy az anyagi javak hajszolása semmi jóra nem vezet.

Garay László – A Szlovák Műszaki Egyetem Geodézia és Kartográfia tanszékén szerzett diplomát. Tagja volt a városi építészeti bizottságnak, 12 éven keresztül annak elnöki tisztségét is betöltötte. Dunaszerdahely alpolgármestere volt: a város építészete és környezetvédelme volt a feladatköre. Tevékenyen részt vett a Dunaszerdahelyi Ipari Park létrejöttében és az utóbbi évek beruházásainak beindításában.

Hodosy Szabolcs – A Komenský Egyetem jogi karán szerzett diplomát. Már az egyetem évek alatt a Werbőczy István Diákklub elnökeként szervezett tartalmas programokat pozsonyi magyar joghallgatóknak. 2007-ben az MKP Kongresszusa az Országos Alapszabály Felügyelő Bizottság tagjává választotta, majd később a Jogi és Legiszlatív Bizottság tagja lett. 2010-ben az Országos Elnökségbe is beválasztották. Jelenleg a Nyugat-szlovákiai Villamos Szolgáltató Rt. igazgatótanácsának irodavezetőjeként dolgozik.

Nagy Frigyes – okleveles fogtechnikus, a Nagyszombati Regionális Fogtechnikai Kamara elnöke, emellett hitoktató. 1994-től Dunaszerdahely alpolgármestere. Aktívan tevékenykedik. A Magyar Koalíció Pártja Járási Elnökségének és a Városi Alapszervezet Elnökségének tagja. A Római Katolikus Plébánia Egyházi Tanácsának elnöke.

A 4. számú választókörzet jelöltjei:

Bugár György – 1991 óta vállalkozó, eleinte mint üzletkötő, majd az utóbbi években rendezvényszervezéssel foglalkozik. A városi képviselőtestületben a harmadik választási időszakát tölti. Kezdeményezésére alakult meg az önkormányzat ifjúsági szakbizottsága, amelynek elnöke. E szakbizottság hívta életre a Városi Ifjúsági Parlamentet. Hat éve vezetője a Ferences Szeretetszolgálatnak, mely a városunkban élő, hátrányos helyzetű családokat segíti. A jövőben részt kíván venni az ifjúsági közösségépítő munkában és fontosnak tartja a keresztény értékek ápolását

Hegyi Gyula – Prágában, a Cseh Műszaki Egyetem gépészmérnöki szakán szerzett diplomát. Jelenleg mint magánvállalkozó gyártócégek számára végez üzleti tevékenységet. 1994-től önkormányzati képviselő. A pénzügyi bizottság tagja és a Termálfürdő elnökségi tagja. A gazdaságpolitika terén szeretne tevékenykedni, valamint a költségvetés igazságos és szociális érzékenységgel való kialakításában is szerepet vállalna. Fontosnak tartja, hogy városunk a különböző szolgáltatások kialakítása mellett a termelési beruházások támogatását is fő céljai közé tűzze.

Kanovits György – jelenleg televíziós újságíróként dolgozik. A városi önkormányzatban 20 éve tevékenykedik, a sportbizottság elnöke. A város sportéletének fellendítésén szeretne tovább dolgozni. Új elképzelései között szerepel az iskolák közötti városi futballtorna, valamint a városi óvodai sportfesztivál, továbbá a városi iskolás ifjúsági atlétikai olimpia megszervezése az alapiskolák bevonásával. Szeretné beterjeszteni Dunaszerdahely Város Sportkoncepcióját, amely meghatározná az önkormányzat sportpolitikájának alapelveit.

Molnár Ferenc – A Nyitrai Mezőgazdasági Főiskolán szerzett mezőgazdasági mérnöki diplomát. Jelenleg a Szociális Biztosítóban osztályvezetőként dolgozik. 2007-től az önkormányzat pénzügyi szakbizottságában dolgozik. Az új képviselőtestület tagjaként a költségvetési pénzügyek témakörben szerzett tapasztalatait kamatoztatná a közösség javára, mindemellett a lakosság életminőségének javítását, a közérdekű problémák megoldását tekinti fő feladatának.

Puha György – a Komenský Egyetem Orvostudományi Karán szerzett diplomát.1997-től szülész-nőgyógyászként dolgozik. Munkája során szerzett tapasztalatait az egészségügyi és szociális szférában szeretné kamatoztatni. Céljai közül megemlíteném az egészségügy, a sportélet, a fiatal tehetségek és a kultúra támogatását. Fontosnak tartja az idősekről való gondoskodás bővítését és az emberek szociális helyzetének javítását.

Zirig Ferenc – A Komenský Egyetemen szerzett diplomát. Jelenleg a Vámbéry Ármin Gimnázium igazgatója. 2002 óta városi képviselő. Céljai között szerepel: az oktatás és az ifjúságnevelés fejlesztése, valamint lakókörzete, a keleti lakótelep érdekeinek hatékony képviselete, a parkolási gondok kiküszöbölése. Emellett a közbiztonság megfelelő védelme, a körzet játszótereinek és óvodáinak felújítása, a helyi szolgáltatások tökéletesebbé tétele is fontos számára.

Az 5. számú választókörzet jelöltjei:

Bognár Éva – pályakezdése óta a dunaszerdahelyi kórházban belgyógyász-endokrinológusként dolgozik. Képviselőként elsősorban az egészségügyi bizottságban szeretne dolgozni. Többek között azért kíván tenni, hogy javuljon a kórház környékén a parkolási helyzet. Célja, hogy Dunaszerdahely tiszta legyen, új parkokat, zöldövezeteket alakítsanak ki. Ugyanakkor fontosnak tartja az új munkahelyek teremtését és a közbiztonság javítását is.

Felvidék Ma