A Magyar Köztársaság Nemzeti Erőforrás Minisztériuma és a Balassi Intézet két pályázatot is meghirdetett az elmúlt napokban, amelyek közül az egyik a Szlovákiában tanuló felsőoktatási mester vagy doktori hallgatók számára nyújt lehetőséget komoly összegű ösztöndíj elnyerésére, a másik pedig magyarországi részképzés támogatására szolgál.

Tanulmányi támogatás szülőföldi felsőoktatási mester vagy doktori képzésben részt vevőknek

Pályázhat minden olyan szlovák állampolgárságú, a szomszédos államokban élő magyarokról szóló 2001. évi LXII. törvény hatálya alatt álló személy, aki a 2010/2011-es tanévben

  • szülőföldi felsőoktatási intézményben mesterképzésben nappali tagozaton aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkezik, vagy
  • szülőföldi felsőoktatási intézményben egységes, osztatlan (egyetemi szintű) képzésben nappali tagozaton a képzési idő utolsó vagy utolsó előtti tanévében aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkezik vagy
  • szülőföldi felsőoktatási intézményben doktori (PhD/DLA) képzésben nappali vagy levelező tagozaton aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkezik, illetve a doktori téma elfogadásáról szóló igazolással alátámaszthatóan a doktori cím megszerzésére irányuló tevékenységet folytat.

A támogatás a 2010/2011-es tanév 10 hónapjára szól.

A mesterképzésben a támogatás havi összege személyenként 20.000,-Ft/hó, azaz havi húszezer forint, összesen 200.000,- Ft/tanév.

A doktori képzésben a támogatás havi összege személyenként 40.000,- Ft/hó, azaz negyvenezer forint (összesen 400.000-Ft/tanév

A pályázatokat 2010. november 22-től lehet benyújtani postai úton, ajánlott küldeményként vagy személyesen a Szövetség a Közös Célokért pozsonyi irodájában (Nám. 1. mája 10-12., 815 57 Bratislava). A beadási határidő 2010 .december 9-e, 12.00. Hiánypótlásra a megfelelően kitöltött és aláírt adatlap kivételével 2010. december 13., 12.00 óráig van lehetőség!

A részletes pályázati kiírás és minden melléklet letölthető a SZAKC honlapjáról!


Miniszteri ösztöndíjas részképzés vagy részképzős tanulmányút

Pályázhat minden olyan szlovák állampolgárságú, magyar nemzetiségű személy, aki a 2010/2011-es tanév tavaszi szemeszterében teljes szemeszteres részképzésben vagy részképzős tanulmányúton vesz részt valamely magyarországi felsőoktatási intézményben.

Teljes szemeszteres részképzés esetében azon személyek pályázhatnak, akik:

  • legalább 2 lezárt szemeszterrel rendelkeznek a részképzés megkezdésének időpontjában – e kitétel nem vonatkozik a mesterképzési ciklusban résztvevőkre

Részképzős tanulmányút esetében azon személyek pályázhatnak, akik

  • legalább 2 lezárt szemeszterrel rendelkeznek a részképzés megkezdésének időpontjában – e kitétel nem vonatkozik a mesterképzési ciklusban résztvevőkre

A részképzésben résztvevők havi miniszteri ösztöndíja 40 460,- Ft/hó.

Pályázni teljes szemeszteres részképzésre (öt hónap) és részképzős tanulmányútra (1-3 hónap) lehet. A részképzős tanulmányútra elnyert ösztöndíj 2011. február 15. és 2011. június 15. közt használható fel. Amennyiben valamely pályázó teljes szemeszteres részképzésre és tanulmányútra is benyújt pályázatot, ez esetben a pályázónak mindkét – az egyes pályázati kategóriákra vonatkozó – adatlapot be kell nyújtania!

A pályázatokat ebben az esetben 2010. november 22-től lehet benyújtani, beadásának és postai beérkezésének határideje: 2010. december 10., 16.00 óra. A pályázatokat postai úton (ajánlott küldeményként) vagy személyesen a Szövetség a Közös Célokért pozsonyi irodájába kell benyújtani (Nám. 1. mája 10-12, 815 57 Bratislava). Hiánypótlásra – a megfelelően kitöltött és aláírt adatlap kivételével – 2010. december 15., 12.00 óráig van lehetőség!

A részletes pályázati kiírás és minden melléklet letölthető a SZAKC honlapjáról!


Pályázni mindkét esetben a Szövetség a Közös Célokért regionális irodáiban 2010. november 15-től beszerezhető, és az Internetről (www.martonaron.hu ill. a www.szakc.sk és a www.diakhalozat.sk) is letölthető pályázati adatlapon lehet. A felhívás pontos szövege a feltételek ismertetésével ugyancsak itt érhető el.

További információ kérhető:

A Szövetség a Közös Célokért pozsonyi irodájában

815 57 Pozsony (Bratislava),

Nám. 1. mája 10-12.

Tel.: +421-2-52637631

Fax: + 421- 2-52637632

E-mail: pozsony@szakc.sk

illetve a pályázatok szakmai felügyelőjétől, Rajkovics Pétertől: rajkovics@szakc. sk

 

Felvidék Ma