Több évtizedes némaság – 65 év – után, vasárnap délben újra megszólalt Királyhelmecen a római katolikus templom toronyórája. A Mécs László Polgári Társulás kezdeményezésére, Csurgó Dezső nyugalmazott gimnáziumi tanár szervező munkájának, és a támogatóknak köszönhetően egy teljesen új toronyóra került a templom tornyába, amely minden negyed- és egész órában messzehangzóan jelzi az idő múlását.

 

A Székesfehérváron készült toronyóra avató ünnepélyére – megáldására vasárnap (2010. november 14-én) délelőtt került sor a templomkertben. A rendezvény ökumenikus istentisztelettel vette kezdetét a római katolikus templomban. A szép számú ünneplő gyülekezet ezután a templomkertbe vonult, ahol Reményik Sándor versét és Szalay László helyi plébános üdvözlő szavait követően Pásztor Lorenzo, esperes-plébános mondott ünnepi beszédet. A szívhez szóló szavak után az egyházak áldásadása következett, és néhány másodperces csöndes várakozás után, pontosan délben megszólalt az új toronyóra.

A toronyóra készíttetésének és beszerelésének körülményeiről, valamint előzményeiről Csurgó Dezső, a rendezvény fő szervezője osztotta meg gondolatait a résztvevőkkel. Elmondta, hogy kezdetben a régi toronyóra felújításáról gondolkodtak, de látva állapotát úgy döntöttek, hogy támogatókat keresnek egy új toronyóra készíttetésére. A szervezőnek nagy örömére szolgált, hogy szép számban akadtak támogatók. Minden támogatónak megköszönve a támogatást kiemelte, hogy a fő támogatóként megnevezett MUDr. Máté Erzsébet, Kassa megyei képviselő és családja Királyhelmecről nemcsak anyagi támogatást nyújtott, hanem a szervezőmunkában is sokat segített. Csurgó Dezső beszédében külön kitért arra, hogy az első támogató, Dr. Mészáros Alajos, egyetemi tanár, az Európai Parlament képviselője volt Pozsonyból, aki az avató ünnepélyen – nagy sajnálatára – más közéleti elfoglaltsága miatt nem tudott jelen lenni, de levélben küldött üzenetében e képpen szólt az ünneplő gyülekezethez: ”….örömmel tölt el, hogy segíthettem egy álom megvalósulásában. Egy nemes kezdeményezés, és egy összefogás eredménye, hogy újra díszeleghet az idő múlását szimbolizáló szerkezet a királyhelmeci római katolikus templom tornyán. Kívánom, hogy a jövőben is az összefogás és a szeretet vezérelje Királyhelmec lakóit, és hogy a gyűlölködés világában is a szeretet és összefogás valóra váltói lehessünk.”

Szalay László helyi plébános köszöntötte az avatóra összegyűlteket
(A képre kattintva további képek tekinthetők meg az avatásról Képgalériánkban.)

A rendezvényt követő állófogadáson Vakles Attila görög katolikus esperes mondott ünnepi áldással egybekötött pohárköszöntőt. Csurgó Dezső, a Mécs László Polgári Társulás „lelke”, fáradhatatlanul kutatja Mécs László munkásságát. Ennek köszönhetően azzal lepte meg a jelenlévőket, hogy egy 40 évvel ezelőtt közölt munkát, Mécs László: A „Nagy Notesz” c. írását vette elő, amely a Kanadában élő magyarság jóvoltából jutott el hozzá.

 

Felvidék Ma, Mgr. Tökölyi Angéla