Az MKP csalódottságának adott hangot az államnyelvtörvény elfogadott módosítása kapcsán. Elfogadhatatlannak tartja, hogy továbbra is pénzügyi bírságokkal fenyegetik a magyar polgármestereket, önkormányzati képviselőket  és állami alkalmazottakat, ha a nyilvánosságnak szánt információikat elmulasztják államnyelven is közreadni (9a §). Berényi József, az MKP elnöke sajtóközleményében rámutat: “A kereskedelmi jellegű hirdetések, reklámok esetében a magánszféra továbbra is súlyos pénzbüntetésekkel sújtható. Alapjában véve az államnyelvtörvény elfogadott változata a kisebbségi nyelvhasználati törvényhez képest fölérendelt jogszabály maradt (1. § 4. bek.). Így az államnyelvtörvény lehetetlenné teszi a kisebbségi nyelvhasználati törvény jövőre esedékes, hatékony módosítását. A jóváhagyott változat a szlovákiai magyar nyelvű televíziózást továbbra is ellehetetleníti az államnyelvű feliratozás vagy műsorismétlés kötelezővé tételével.
Az államnyelvtörvény kapcsán a szabad magyar nyelvhasználat ügyét a nemzetközi szervezetek ritkán tapasztalt erővel és egyértelműséggel támogatták. Az EBESZ és az Európa Tanács Velencei Bizottsága nyíltan kiálltak a szankciók államnyelvtörvényből való eltávolítása mellett. A Velencei Bizottság ezen kívül számos pontban javasolta módosítani a nyelvtörvényt, hogy az összhangban legyen Szlovákia önként vállalt nemzetközi kötelezettségeivel. Súlyos taktikai hibának tartjuk, hogy a kormánypártoknak az államnyelvtörvény módosításával kapcsolatos megegyezésére az említett nemzetközi szervezetek véleményének megvárása nélkül került sor.
Elutasítjuk azt a kisebbik rossz elvén alapuló érvelést, miszerint a jelenlegi módosítások jóváhagyása nélkül a Fico-kormány idején elfogadott változat maradna hatályban. Összességében ugyanis megállapítható, hogy a jelenleg elfogadott változat nem biztosítja még a 2006-os kisebbségi nyelvhasználati status quo-t sem. Kérdéses tehát, hogy a kisebbik rosszra hivatkozva a kisebbségi képviselőknek támogatniuk kell-e folyamatos és fokozatos jogfosztásunkat.
Az MKP meggyőződése, hogy az államnyelvtörvény megfélemlítő és elbizonytalanító jellegének megőrzése nem az az út, amelyet a szlovákiai magyarok döntő többsége az együttműködés fogalma alatt ért. Figyelmeztető jelnek tartjuk, hogy a parlamenti képviselők döntő többsége egy technikai jellegű módosítást leszámítva minden képviselői javaslatot elutasított, beleértve a Most-Híd indítványait is. MKP továbbra is azt vallja, hogy a valódi együttműködés alapja a kölcsönös tisztelet és egymás elfogadása. Továbbra is valljuk, hogy alapvetően a kisebbség jogai szorulnak védelemre, nem pedig a többségé.
Az MKP ezúton is köszöni Peter Osuský (OKS) képviselő úrnak, hogy a parlamenti vita során megemlítette az általunk is támogatott szabad anyanyelvhasználatért indított aláírásgyűjtési akció sikerének súlyát, egyben nagyra értékeljük, hogy Ondrej Dostál (OKS) előterjesztette a pénzügyi bírságok megszüntetésére tett javaslatot, még akkor is, ha az nem került elfogadásra.”

Felvidék Ma