Az alábbiakban Karaffa János lelkipásztor írását olvashatják Az Ügynök új ruhája címmel, amely a 2011-es Regnum Marianum Kalendáriumban jelent meg.

Mindig megtalálta a leginkább megfelelő öltözéket, amivel megtévesztette áldozatait. A kezdet kezdetén kígyóbőrbe bújt, s gyümölcsöt kínált fogyasztásra a kíváncsi vevőnek. Olykor szőrzsákba bújt prófétának öltözött, hogy jó szerencsét jövendöljön az öntelt királyoknak. A Törvényt is szépen tudta magyarázni, s gyakran megszaggatta ruháját –persze, csak akkor, ha sokan látták és megcsodálhatták, milyen buzgó és jámbor.

Apostolként is tevékenykedett, de amikor fordulni látszott a kocka, futott a főpapokhoz, hogy bizonyítsa hűségét a Felsőbb Szervekkel szemben. Együtt menetelt a Szentföldért harcoló keresztesekkel, ám képes volt Mekka felé is imádkozni, ha érdekei úgy kívánták. Magára öltötte a vallásújítók köpenyét is, de gyorsan ki tudta cserélni az inkvizítorok ruhájára, s ő volt az első, aki meggyújtotta a máglya tüzét. Misszionárius csuhájában emelte magasra a keresztet, aztán hajcsár gúnyájában az ültetvényekre hajtotta a benszülötteket rabszolgának. Szabadságot, egyenlőséget meg testvériséget hirdetett az emberek és népek között, aztán kíméletlenül irtani kezdte a más fajhoz és nemzethez tartozókat. Felvonulásokon az első sorban büszkén vitte Lenin és Sztálin portréit, majd ájtatos képpel szentek ereklyéit hordozta a templomi körmeneten.

Buzgó besúgóként nap mint nap feljelentette paptestvéreit az Egyházügyi Hivatalnál, s felvette az ügynököknek járó júdáspénzt, majd püspöksüveggel, mellkereszttel felcicomázva, pirosgombos reverendába bújva megható misét celebrált a kommunista diktatúra által üldözött hitvalló papokért.

Figyelmezzünk! Bármiféle új ruhában is jelenjen meg előttünk Őkelme, bármilyen –világi vagy egyházi- rang és cím mögé is bújjon, bármilyen ékesszóló prédikációval is szédítsen minket, ne feledjük: Ő annak az Ügynöke, aki a lelkünket akarja – mert ő már mindent elveszített, s minket is a romlásba döntene. Ő a Hazugság Atyjának szolgája – győzzük le az Igazság fegyverével! S fohászkodjunk erősen mindennap: Szabadíts meg a Gonosztól! Ámen.

Felvidék Ma, ThDr. Karaffa János