A november 27-ei helyhatósági választásokat követően a törvény értelmében harminc napon belül kell megtartani a képviselő-testületek alakuló ülését, amelyen a megválasztott polgármesterek és a mandátumhoz jutott képviselők ünnepélyesen esküt tesznek arra, hogy munkájukat az alkotmány és a törvények értelmében és szellemében, lelkiismeretük és legjobb tudásuk szerint végzik majd. “E törvények egyike a kisebbségi nyelvek használatáról szóló jogszabály, amely lehetővé teszi az anyanyelv használatát minden olyan településen, ahol egy adott nemzeti kisebbség aránya eléri az összlakosság legalább húsz százalékát.
A Magyar Koalíció Pártja ennek szellemében felhívja a polgármesterei és helyi képviselői figyelmét arra, hogy az eskü szövege hivatalos fordításban megtalálható a párt honlapján, egyúttal felkéri őket arra, hogy már a képviselő-testület alakuló ülésen éljenek anyanyelvi jogaikkal, s fogadalmukat az államnyelv mellett anyanyelven is tegyék le” hívta fel a figyelmet erre a lehetőségre Őry Péter, az MKP önkormányzati alelnöke.

Az eskük magyar nyelvű változatát a következőkben portálunk is közreadja

A községi önkormányzati testület képviselőjének esküje
„Becsületemre és lelkiismeretemre fogadom, hogy kötelességeimet tisztességesen teljesítem, védelmezni fogom a község érdekeit, betartom a Szlovák Köztársaság Alkotmányát, az alkotmánytörvényeket, a törvényeket és más általános érvényű jogszabályokat, és a községi önkormányzati testület képviselői tisztségének ellátása során legjobb tudásom és lelkiismeretem szerint fogom azokat érvényesíteni.”

A polgármester esküje
„Becsületemre és lelkiismeretemre fogadom, hogy kötelességeimet tisztességesen teljesítem, védelmezni fogom a község és a Szlovák Köztársaság érdekeit. A Szlovák Köztársaság Alkotmányát, alkotmánytörvényeit, törvényeit és más általános érvényű jogszabályait polgármesteri tisztségem ellátása során legjobb tudásom és lelkiismeretem szerint fogom érvényesíteni.”

Felvidék Ma