A magyar Országos Állatorvos Egyesület idén az alsószeli illetőségű Dr. Pleva Lászlónak ítélte a Hutyra Ferenc emlékérmet. A Hutyra Ferenc portréját ábrázoló bronz plakettet olyan az állatorvosi társadalom által elismert személyiségnek ítélik oda, aki elméleti vagy gyakorlati tevékenységével hozzájárult az állatorvosi tudomány és az állat-egészségügy fejlesztéséhez, illetve az állatorvosi közéletben aktív és eredményes tevékenységet folytatott. Dr. Pleva László 1990-ben a Kassai Állatorvosi Egyetemen szerzett oklevelet. Szakmai pályafutását a Királyrévi Állami Gazdaságban kezdte. 1992 februárjában alapító tagja a Szlovák Állatorvosi Kamarának. Miután az idevonatkozó szlovák törvény értelmében a kamarai tagság összeférhetetlen az állami állatorvosi státusszal, magán állatorvosi praxist nyit. 1992-ben szakértői fölkérést kap a Seghers hibrid programjának helyi adaptálásában, e célból két alkalommal vesz részt Belgiumban továbbképzésen. 2003-ban létrehozza a Jog a biztonságos és jó minőségű élelmiszerért alapítványt. Majd különböző külföldi tanulmányutakon vett részt az Egyesült Államokban és Mexikóban.
Évek óta egy három gyakorló állatorvosból, egy gyakornokból és egy állategészségügyi technikusból álló praxis-csoportot irányít.
A Szlovák Állatorvosi Kamarában az országos fegyelmi bizottság tagja ötödik éve, s a Galántai Járási Kamarának is vezetőségi tagja.
Alapító tagja az 1997-ben alakult Magyar Állatorvosok Világszervezetének. 2000-ben a felvidéki tagság megválasztotta a régióelnöki posztra, melyet azóta is betölt, s emellett a Világszervezet egyik elnökhelyettese. A Világszervezet 14 éves fönnállása alatt Kassán, Alsószeliben, Nyitrán, Tátralomnicon, Galántán és Komáromban volt helyi szervezője a Világszervezet konferenciáinak. Elérte, hogy most már harmadik éve a Szlovák Állatorvosi Kamara tagjai részére a Magyar Állatorvosok Világszervezete bárhol tartott szakmai konferenciáit továbbképző konferenciaként ismeri el.
Szakmai munkássága mellett aktív közéleti tevékenységet is folytat, tagja a CSEMADOK-nak, a Galántai Kodály Zoltán Gimnázium szülői munkaközösségének és az alsószeli önkormányzatnak. Feleségével együtt szorgalmazója és szervezője a magyarság megmaradását, vállalását is célzó helyi közösségi megmozdulásoknak, nemzeti ünnepi megemlékezéseknek.  
Nemcsak tagja a helyi borbarátok társaságának, és szervezője a helyi borversenyeknek, de a versenyek többszörös nyertese is.
Magyarságát mindig vállaló, a magyarságért, a kárpát-medencei jó kollegiális kapcsolatokért tenni is kész, széles körű szakmai elismerést kivívott tagja a szlovákiai magyar közösségnek.

Gratulálunk

Felvidék Ma