Tegnap állásfoglalást tett közzé Rudolf Chmel emberjogi és kisebbségügyi kormányalelnök a közelgő népszámlálással kapcsolatosan.

„Nemzetiségi szempontból Szlovákia Közép-Európa legváltozatosabb országa. Erre a tényre a társadalmi tőkénk gyarapításaként tekintünk. A Szlovák Köztársaság demokratikus fejlettségének foka  2011-ben eléri azt a szintet, hogy ezt a természetes etnikai sokszínűséget elfogadja, és lakosainak lojalitását azáltal is fejleszti, hogy támogatja azonulásukat a nemzetiségi és egyéb kisebbségekkel.
A soron következő népszámlálás feltérképezi társadalmunk nemzetiségi összetételét, nyelvi és másfajta sokféleségét. Társadalmunk multietnikus jellegét országunk előnyeként fogjuk fel, nem pedig veszélyforrásaként. A kisebbségekhez tartozó személyektől elvárjuk, hogy a statisztikai adatok feltüntetésekor ne csak a gazdasági és társadalmi jellegű információkat kezeljék súlyuknak megfelelően, hanem ügyeljenek arrra is, hogy azon nemzetiségi közösséghez tartozónak jelöljék be magukat, amelyiktől önazonosságukat származtatják, esetleg amelyikhez kulturális értelemben kötődnek. Különös jelentőséggel bír az ilyen kötődések  feltüntetése azon személyek esetében, akik etnikai identitásával szemben a többségi társadalom képviselői negatív sztereotípiákat táplálnak.
A XXI. század Szlovák Köztársasága nem nyugodhat történelmi traumákon, és azt nem jellemezheti falak felhúzása sem. Az ország az összes olyan polgár öntudatos államaként működik, amelyik tiszteletben tartja a pluralitást, a szabad véleménynyilvánítást és elutasítja a nemzetiségi, faji és felekezeti alapon történő, valamint a másság miatti kiközösítést. A Szlovák Köztársaság kormánya olyan demokratikus fejlődés biztosítója, amelyik az összes polgárának garantálja a szabadság érzetét a méltányos életet meghatározó alapvető döntéseik során.“ – áll Rudolf Chmel kormányalelnök portálunkhoz is eljuttatott nyilatkozatában.

 Felvidék Ma